SEARCH -TAFUTA

.

SIR.LOOM INC

KARIBU BUKOBAWADAU BLOG

WINDHOEK

SADATH BOUTIQUE

KITWE SHOP

NEW COFFEE TREE HOTEL

ITEMBWE GENERAL SUPPLIES

AIRTEL TANZANIA

KADETFU

OXYGEN

KABAGO SHOP

30 March 2015

HOTUBA YA ZITTO KABWE UZINDUZI WA ACT WAZALENDO MARCH 29,2015

Watanzania wenzangu, wageni waalikwa
Nawashukuru kwa kuwa pamoja nasi siku hii ya kihistoria.
Karibu Miaka 54 iliyopita tulipopata uhuru, Muasisi na Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 39, mwenye matumaini makubwa na taifa jipya na alikuwa na ndoto! Ndoto yake ilikuwa imejikita katika kuhakikisha taifa letu litakuwa taifa lisilo na umaskini, dhiki, ufukara; taifa lisilo na tofauti kubwa kati ya maskini na tajiri; taifa lenye usawa, haki na maendeleo, ambapo watoto wote wanasoma shule bila kujali kipato cha mzazi; taifa ambalo wananchi wake wanamiliki uchumi wao.
Ndoto hii aliiamini kwa dhati na wananchi wote walikubali na kuota nae ndoto hii. Alilisimamia kwa maneno na vitendo kupitia Azimio la Arusha, sera zake na uongozi wake wa kizalendo. Mpaka mauti ilipomkuta aliamini katika misingi hii aliyojitahidi kuturithisha. Lakini miaka 16 baada ya kifo chake, ndoto yake imeyeyuka!
Tulilonalo ni jinamizi alilolihofu Nyerere.
Leo hii:
Watanzania wachache wameondoka katika unyonge na dhiki.
Watanzania wengi bado wapo katika hali ya dhiki.
Watanzania wachache wameshikilia uchumi: Warasimu, Wanasiasa na Matajiri wachache wenye mitaji.
Watanzania wengi bado kama Mwalimu Nyerere alivyosema “wananyonywa kiasi cha kutosha; wanapuuzwa kiasi cha kutosha”.
Ndoto ya Mwalimu Nyerere bado haijawafikia wananchi.
Sasa ndio wakati wa mabadiliko ya kimapinduzi.
Sasa ndio wakati wa kujenga Uchumi shirikishi ambao utaruhusu kila mwananchi kupata fursa ya kuboresha maisha yake;
Sasa ndio wakati dola imara ipate nafasi ya kusimamia uchumi;
Sasa ndio wakati kwa wananchi kuwa na uhuru wa kweli wa mawazo, fikra, kushirikiana, kuabudu;
Sasa ndio wakati wananchi kuwa na nguvu ya kuwawajibisha viongozi wao;
Sasa ndio wakati wetu watanzania kujirithisha upya nchi yetu!
Huu ndio wakati wa kubomoa uchumi wa kinyonyaji na kifisadi na kujenga uchumi wa wananchi. Haya ndio mabadiliko ya kimapinduzi tunayoyataka. Hii ndiyo ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, na muda umefika wananchi turejeshe nchi mikononi mwetu!
Haya yamekuwa mawazo yangu kwa muda mrefu kwa sababu mimi ni zao la ndoto ya Mwalimu Nyerere. Nililelewa na mama yangu mzazi pekee mwenye ulemavu; nimeanza kusoma shule ya msingi nikiwa naenda peku. Lakini kutokana na kufaulu mitihani vizuri, sikuhitaji kuwa tajiri kusoma mpaka chuo kikuu. Leo hii kutokana na elimu bora niliyoipata bure, nimesafiri na kufika katika nchi zaidi ya 70; nikiwa kama kiongozi nimekutana na kubadilishana mawazo na watu muhimu duniani kama vile wakuu wa nchi. Sio mimi peke yangu bali tupo maelfu tuliofaidika na mfumo huu. Lakini muhimu kupita yote, nimeweza kutumikia wananchi wa Kigoma na watanzania bungeni kwa miaka 10. Kama hii si ndoto iliyokuja kuwa kweli, ni nini?
Zitto Zuberi Kabwe angezaliwa mwaka 2000, angekuwa kijana ambaye hajakamilisha elimu yake, haelewi lugha za kigeni kama kiingereza, hana ujuzi wowote na kama Mungu angeendelea kuninyima kipaji cha kuimba kama sasa ningeshindwa hata kutoka kama Diamond na Mwana FA! Mwalimu Nyerere asingepigania ndoto yake miaka ya 60 na 70, ningekuwa kama mamilioni ya vijana leo ambao wanahangaika kutafuta ajira na kipato bila ujuzi na elimu.
Na ndiyo maana siku ya leo ni muhimu kwangu. Nina furaha na heshima kubwa kuwa katika familia yangu mpya ya kisiasa. Familia inayoaamini katika itikadi, misingi na tunu ninazoziamini.
Nimezungumza mara kadhaa kuhusu sababu za kujiunga na chama hiki. Chama cha Wazalendo ACT- Tanzania inaongozwa na misingi ya Uzalendo, Demokarsia, Uhuru wa fikra na matendo, Utu, Usawa, Uadilifu, Uwazi, Uwajibikaji na Umoja katika kila kitu. Chama hiki ni cha wananchi si wenyenchi wa sasa waliojimilikisha taifa. Chama hiki ni cha watanzania wote bila kujali kabila, dini, jinsia, rangi ya ngozi au hali ya ulemavu!
Tunapojadili wananchi kujimilikisha upya nchi yetu ni kupitia usimamizi wa sheria utakaohakikisha kuwa kuna uwazi na uwajibikaji wa viongozi. Uwazi tunaouamini ni ule utakaohakikisha kila mwananchi anapata taarifa za fedha zao, mikataba ambayo Serikali inaingia kwa niaba yao na taarifa za maslahi, mali na madeni ya viongozi wao. Tunataka uwazi katika uendeshaji wa Serikali na sisi tutaanza na uwazi katika uendeshaji wa chama chetu. Tunataka wananchi sio tu wajione kuwa sehemu ya uendeshaji wa nchi yao, bali pia wawe sehemu ya uendeshaji wa nchi yao.
Tunataka uwazi utakaoruhusu uhuru wa mawazo na uhuru wa wananchi kujieleza bila kuhofu Serikali kuwachukulia hatua kwa kutoa mawazo yao. Ndio maana ACT Wazalendo tunapinga vikali miswada ya sheria ambayo Serikali ya CCM imeiwasilisha bungeni katika mkutano unaoendelea. Miswada hii kama vile muswada wa Haki ya kupata taarifa, vyombo vya habari na ule wa makosa ya mtandao, inalenga kuminya na kunyima haki za wananchi kuwasiliana kwa uhuru na kutoa mawazo yao kama inavyoainishwa katika katiba ya nchi.
Tunapojadili wananchi kurejesha taifa mikononi mwao tunazungumzia uwajibikaji. Ripoti ya Tume ya Marekebisho ya Katiba ilieleza moja ya sababu kubwa ya kushamiri rushwa, ufisadi na ubadhirifu nchini ni nanukuu ‘kukosekana kwa mfumo madhubuti wa uwajibikaji’ nchini kwetu. Sababu kubwa ya ACT Wazalendo kupinga Katiba inayopendekezwa ni kwamba Katiba hiyo imechakachua nia hii ya kuweka mfumo wa uwajibikaji. Ndio maana tunawaambia wananchi waikatae Katiba hiyo kwa nguvu zao zote! Katiba inayoepndekezwa inastahili kadi nyekundu, tuikatae na kura ya hapana!
Iwapo wananchi hawawezi kuwawajibisha viongozi kwa matendo yao hatuwezi kujenga jamii ya watu wanaoheshimiana na kutii sheria za nchi.
Kila Mtanzania bila ya kujali cheo chake ni lazima awe chini ya sheria. Uwajibikaji ni lazima uanze na viongozi. Mnajua kuwa katika maisha yangu ya kisiasa hili ndio limekuwa jukwaa langu. Kwa bahati mbaya tunaishi katika kipindi ambacho wanasiasa wengi wamekuwa wakikumbwa na kashfa mbalimbali za kifisadi na matokeo yake inajengwa picha kuwa kila mwanasiasa ni fisadi. Mfumo wa Uwajibikaji wenye uwazi utasaidia wananchi kutofautisha wanasiasa wanaosimamia maslahi ya umma na wale wanaosimamia maslahi yao binafsi na vyama vyao vya siasa.
Mwungwana ni vitendo; nimewajibisha watu kwenye Buzwagi na mikataba ya madini, kwenye matumizi mabaya ya fedha za umma na juzi juzi kwenye akaunti ya Tegeta Escrow. Lakini matukio haya machache hayatoshi kujenga mfumo madhubuti wa Uwajibikaji. Ni lazima kufanya mapinduzi ya mfumo mzima wa uchumi wa nchi yetu na kujenga mfumo mpya unaohudumia kila Mtanzania na ambao kila Mtanzania anajivunia kuujenga. Hatuwezi kuwa Taifa linaloshikiliwa na vikundi vya wafanyabishara wachache na wanasiasa wanaofadhiliwa na wafanyabishara hao.
ACT Wazalendo inataka kujenga Taifa ambalo viongozi wake wanawajibika kwa wananchi. Hii ndio fikra tunayotaka kurejesha. Hizi ndizo siasa zilizoasisi Taifa letu. Hatuna budi, ni lazima kurudi kwenye misingi na kuanza upya!
Kwa sababu ACT Wazalendo imejikita kwenye misingi hii, tumelihuisha Azimio la Arusha.
Sio tu tumeweka miiko ya uongozi lakini pia tumetunga kanuni za kutekeleza miiko hiyo na kuifanya kuwa sehemu ya Katiba ya chama chetu. Hitaji moja kubwa la Kanuni zetu za Maadili ni kutaka kila Kiongozi wa ACT Wazalendo kuweka hadharani Maslahi yake, Mali na Madeni yake.
Katika chama hiki huo ndio utamaduni wa kisiasa tunaotaka kuujenga. Kutenda tunachohubiri hata kabla ya kuingia kwenye uongozi wa Dola.
Chama cha ACT Wazalendo kimeelekeza kikanuni kwamba kila Kiongozi wa chama lazima atangaze Mali zake na Madeni yake. Kila Kiongozi lazima aweke wazi maslahi yake ya kibiashara na mengineyo wazi ili kila anapotenda au kusema jambo wananchi wajue maslahi aliyonayo au la katika suala husika. Viongozi wote wa kitaifa wa ACT Wazalendo wamefanya hivyo na tutaweka saini zetu mbele yenu kama mashahidi. Naomba Mwanasheria wetu aje hapa tutekeleze matakwa haya ya kikanuni.
Fomu hizi zitakuwa kwenye tovuti ya chama ndani ya muda mfupi ujao ili kila mtanzaina aone. Kila Kiongozi wa Chama ambaye Miiko ya Uongozi inamtaja anapaswa kuwa amejaza fomu hizi na kuziwasilisha kwa Katibu wa Kamati ya Uadilifu katika ifikapo tarehe 30 Juni 2015. Tunapopinga Viongozi wa Umma kufanya Biashara na Serikali na hivyo kuwa na mgongano wa kimaslahi na kushamiri kwa ufisadi, hivyo hivyo tunapinga Viongozi wa Chama chetu kufanya Biashara na Chama. Ni Marufuku Serikali kugeuzwa kuwa genge la watu wachache wanaopora rasilimali za Umma. Uadilifu tunaoutaka Serikalini ni lazima uanzie kwetu tunaohubiri.
Tutafanya haya kwa kubadilisha siasa zetu kuelekea kwenye masuala yanayowahusu wananchi; Wakulima, Wafanyakazi, Wafanyabiashara ndogo ndogo, Vijana, Wanawake na Wazee wetu.
Tunataka kurejesha nchi yetu Tanzania kwa kujenga uchumi wa wote. Tunaporejea kwenye Azimio, hatusemi tunakwenda kutaifisha kila kitu na Serikali kuendesha shughuli zote za kiuchumi. Tunaheshimu na kuthamini sekta binafsi na mchango wake katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo. Tunamaanisha kuwa ni lazima Dola isimamie uchumi. Sio kazi ya Serikali kufanya biashara. Lakini tunamaanisha kuwa ni lazima kurekebisha baadhi ya makosa yaliyofanyika kwenye ubinafsishaji na hususan ubinafsishaji holela uliofanyika kwenye sekta ya Kilimo na kupora ardhi ya wananchi wetu na kuwageuza kuwa manamba kwenye ardhi yao wenyewe.
Tunataka kutomokeza ukwepaji kodi.
Tanzania inapoteza 15% ya makusanyo katika forodha kwa sababu ya ukwepaji wa kodi. Hii ni sawa na tshs 490 bilioni kwa mwaka, fedha ambazo zingeweza kuchangia wananchi milioni 4 kwenye hifadhi ya Jamii. Tanzania inapoteza takribani tshs 2 trilioni kila mwaka kwenye misamaha ya kodi. Hii ni fedha ambayo ingeweza kujenga reli mpya ya kati ya kisasa kutoka Dar mpaka Mwanza na Kigoma ndani ya miaka mitatu. Ili kuondoa upotevu huu ni lazima kupanua wigo wa kodi, kurahisisha kodi, kupunguza baadhi ya kodi kama ( PAYE) na kutumia teknolojia kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi.
Vile vile ni muhimu kuimarisha mfumo wetu wa kodi za kimataifa ili kuzuia utoroshaji mkubwa unaofanywa na makampuni ya kigeni. Ili tujitegemee kama Taifa ni lazima kukusanya mapato ya ndani ya kutosha. Ili kukusanya mapato ya ndani ya kutosha ni lazima kuweka mazingira mazuri ya biashara hasa kwa wafanyabishara ndogo ndogo kwani ndio wazalishaji wakubwa wa ajira.
Kwa Vijana, Taifa hili ni lenu. Asilimia 75 ya Watanzania wapo chini ya miaka 40. Asilimia 65 ya wapiga kura wapo chini ya miaka 40. Nusu ya Watanzania ni watoto chini ya miaka 18. Kurejesha nchi kwenye misingi ni wajibu wa kujenga maisha yenu. Haikubaliki Vijana kuwa mzigo kwa wazazi kwa sababu tu uchumi hauzalishi ajira za kutosha. ACT Wazalendo ndio jukwaa lenu la kufanya mapinduzi ya mfumo wa uchumi ili kujenga uchumi shirikishi unaozalisha ajira. ACT Wazalendo inataka kuwajengea mfumo wa hifadhi ya jamii ambapo mtakapokuwa Wazee msipate tabu za pensheni na matibabu wanazopata Wazee wetu hivi sasa. Shiriki kujijengea Taifa litakalohakikisha maisha yako ya sasa nay a baadae na ya kizazi kijacho.
Kwa Wanawake, Ninyi ndio mhimili wa Taifa hili, wazalishaji wakuu na walezi wa Taifa letu. Kurejesha nchi kwenye misingi ni wajibu wa kutambua nafasi yenu stahili katika jamii. Nikiwa nimelelewa na Mwanamke mwenye ulemavu na mpiganaji wa kweli wa haki za wananchi walio pembezoni, sina namna kutoa heshima yangu zaidi ya kuongoza chama chenye misingi thabiti ya kumkomboa mwanamke. Msitarajie watu wengine kuwapigania mnapaswa kuchukua hatua kupitia jukwaa hili la ACT Wazalendo.
Kwa wafanyabishara, ninyi ndio mnachochea shughuli za Uchumi na kuzalisha ajira. Kuanzia kwa wamiliki wa maduka madogo mitaani mpaka kwa mameneja wa maduka makubwa; kutoka kwa wachuuzi na mama lishe mpaka kwa wamiliki wa viwanda na biashara; mnaamka kila siku asubuhi kujenga Taifa hili kwa kuzalisha mali na huduma. Baadhi yenu ambao mnamiliki viwanda, mashirika makubwa na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi, mmeanza mkiwa mnashona viatu na sare za shule, au mkitengeneza na kuuza mkate. Mmepata utajiri wenu na mali zenu kwa juhudi na jasho lenu na kutokana na fursa za kiuchumi zilizokuwepo kipindi hicho ambacho hakikuangalia dini, kabila, uwezo wa kifedha au rangi ya ngozi. ACT Wazalendo inataka kuwawekea mazingira bora ya biashara halali lakini pia kuhakikisha mnalipa kodi zenu na kutonyonya wafanyakazi wenu. Tunataka kuwawekea mfumo rahisi wa kodi, wenye kueleweka na unaowapa motisha kuzalisha zaidi ili kuongeza ajira zaidi na kupanua Pato la Taifa. Msipotimiza wajibu wenu biashara zenu hazitashamiri. Kurudi kwenye misingi ya Taifa hili ni kurejesha maadili katika biashara zenu.
Kwa Wakulima, Wafugaji na Wavuvi, ninyi ndio mnaolilisha Taifa letu na kuleta fedha nyingi za kigeni kupitia mauzo nje. Kwa miongo mitatu sera za nchi zimewaweka pembeni na hivyo uchumi wenu kusinyaa. Viwanda vyote vya kusindika mazao yenu vimeuzwa kwa bei ya kutupwa licha ya kwamba jasho lenu ndio lilitumika kuvijenga. Miundombinu ya barabara, maji, umeme na mawasiliano haiwafikii ili muweze kupata masoko. Hamna hifadhi ya jamii wala bima ya mazao yenu. Ardhi yenu wamepewa wawekezaji na mnakodishiwa, mnapanga kwenye ardhi yenu wenyewe. Mmeachwa mkijihangaikia. Kurejesha nchi kwenye misingi kutawarudishia heshima yenu katika nchi yetu. ACT Wazalendo ndio jukwaa sahihi kwenu kuhakikisha kuwa tunajenga uchumi shirikishi ambao mtafaidika na jasho lenu. Hamna cha kupoteza isipokuwa minyororo ya kinyonyaji.
Kwa Watanzania wote mnaonisikiliza leo, katika ukumbi huu na popote mlipo kupitia vyombo vya habari, mnamo mwaka 1978 Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza vita dhidi ya nduli Idi Amini na kusema;
“Tutampiga. Sababu za kumpiga tunazo, nia tunayo, uwezo wa kumpiga tunao”.
Tanzania ipo katika vita hivi sasa.
Vita dhidi ya Ufisadi,
vita dhidi ya uporaji wa rasilimali zetu,
vita dhidi ya Siasa chafu.
Vita dhidi ya Uchumi wa kinyonyaji.
Vita dhidi ya kuporomoka kwa Utaifa wetu.
Tunapaswa kufanya jambo moja tu, nalo ni kupigana vita hizi. Ni vita kwa ajili ya kurejesha ndoto tuliyoota miaka 54 iliyopita na Muasisi wetu Mwalimu Julius Nyerere. Tunataka kurejesha nchi kwa wananchi, tunataka kujimilikisha nchi yetu. Wananchi wawe WENYE nchi! Tutimize ndoto yetu ya kuona;
Tanzania yenye Dola madhubuti,
Tanzania yenye Wananchi wenye mwamko,
Tanzania yenye sekta binafsi iliyochangamka,
Tanzania yenye uchumi unaonufaisha watu wote.
Sababu tunazo, nia tunayo na uwezo tunao. Twendeni tukajenge Chama kitakachorejesha misingi ya Taifa letu.

29 March 2015

UTAFITI MIKOA 13 NCHINI KUELEKEA UCHAGUZI MKUU WAONYESHA LOWASSA ANAONGOZA

Utafiti uliofanywa katika mikoa 13 hapa nchini kuelekea katika uchaguzi mkuu umebaini kuwa wananchi wanamhitaji kiongozi ambaye atakuwa na nia thabiti ya kupambana na kudhibiti rushwa na ufisadi,kutengeneza ajira,kuboresha elimu pamoja na  kuwawezesha wananchi kupata huduma za afya bila bugudha huku matokeo ya jumla yakionesha kuwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa ndie anayeongoza.
Wakitoa matokeo ya utafiti kuhusu kutambua vigezo na matarajio ya wananchi katika kufanya maamuzi ya kuchagua viongozi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 hapa nchini uliofanywa na Positive Thinkers Tanzania nakushirikisha viongozi maarufu wa kisiasa 17 katika mikoa 13,watafiti hao wamesema kero namba moja kwa wananchi ni rushwa na ufisadi na kwamba wanamhitaji kiongozi mwenye uwezo na vigezo vya kupambana na kero hiyo na kwamba watafanya uchaguzi kwa kuangalia uwezo wa kiongozi badala ya itikadi ya vyama vyao.

Aidha wametoa ushauri kwa tume ya taifa ya uchaguzi kutumia teknolojia ya FAST WEB APPLICATIONS SYSTEM kwa kuwa mfumo huo unaruhusu kuona bayana hali halisi ya matokeo ya utafiti mahali popote mtafiti anapoingiza takwimu jambo linaloepusha malalamiko ya wizi wa kura.

Wameongeza kuwa kulingana na kura zilizopigwa kuhusu sifa na vigezo vya rais atakayefaa kigezo cha utendaji kwa vitendo kimechukua nafasi kubwa na kupata kura 1619 sawa na asilimia 49 ya kura zote zilizopigwa na kudhihirisha kuwa rais ajaye lazima awe na sifa au historia ya utendaji kwa vitendo vinavyodhihirika.

28 March 2015

JK ASIKITISHWA NA MATAMKO YA VIONGOZI WA DINI YA KUWATAKA WAUMINI KUPIGA KURA YA HAPANA KATIBA PENDEKEZWA

Rais Jakaya Kikwete amesema amesikitishwa na kushangazwa kwa kitendo cha baadhi ya  viongozi wa dini kutoa matamko kwa waumini wao ya kuwataka kupiga kura ya hapana kwa  katiba inayopendekezwa  na kuongeza  kuwa hakuwahi kudhani wala kufikiri kuwa kwa  viongozi aliowaheshimu  kama wangeweza Kufanya jambo  kama hilo kwa waumini wao.
Mh.Kikwete ameyasema hayo alipokuwa akizungumza na viongozi wa dini kupitia kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam ambapo amesema kitendo walichofanya viongozi hao wa dini  kingeweza kuwa na tija kama katiba inayopendekezwa ingekuwa inawanyima uhuru wa kuabudu.
Na kuhusu mahakama ya kadhi Mh.Kikwete amesema serikali haitaanzisha ila waislamu   wenyewe wana uhuru wa kuwa nayo amala.
Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Dar es  salaam Mh.Said  Meck Sadick amesema uwepo wa hali ya utulivu hasa katika mkoa wa Dar es Saam  imewezekana  kutokana  na viongozi wa Dini  kuwa naumoja  ambao  kila mara wamekuwa mstari wa mbele  kusaidia  amani idumu nchini.
Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati hiyo Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es  Salaam  Alihadi  Mussa Salum amesema mkutano huo unalengo la kujadili  mambo makubwa  yanayolihusu taifa ambapo  makamu Mwenyekiti  wa kamati  hiyo  askofu  Valentino  Mokiwa  amesema  bado  ipo changamoto  ya matumizi ya  Demokrasia iliyopo nchini.

BUNGE LAPITISHA MUSWAADA WA SHERIA YA BAJETI YA MWAKA 2014

Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo limepitisha muswada wa sheria ya bajeti wa mwaka 2014 ambao unatajwa kuwa utakuwa suluhu ya kudumu ya matumizi ya fedha za umma kwa nidhamu na kuliepusha taifa na vitendo vya ubadhirifu vilivyoshamiri hapa nchini.
Akijibu hoja za wabunge mbalimbali kabla ya muswada huo kupitishwa waziri wa fedha Mhe.Sada Mkuya amesema muswada huo utawabana pia baadhi ya viongozi wa wizara wakiwemo mawaziri ambao wamekuwa na tabia ya kushinikiza taasisi ambazo zipo chini ya wizara zao kuwapa fedha za kuendesha wizara pindi bajeti ya wizara husika inapoisha kabla ya wakati.
 
Naye Mbunge wa Jimbo la Pangani Salehe Pamba pamoja na yule wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa wameitahadharisha Serikali kuangalia pia utendaji kazi wa wafanyakazi wake sambamba na kudhibiti vitendo vya rushwa ili kufanya muswada huo uweze kutimiza malengo yake.
 
Kwa upande wake Mbunge wa Mbozi Magharibi David Silinde amesema Muswada huo utalisaidia kikamilifu Taifa la Tanzania kama pia utawasilishwa pia katika baraza la wawakilishi ili kufanya pande zote mbili za Muungano kunufaika nao.

KIJANA MWENYE TATIZO LA ULEMAVU AFUNGIWA NDANI ZAIDI YA MIAKA 10


Kijana mwenye tatizo la ulemavu amegundulika kufungiwa ndani ya chumba kwa zaidi ya miaka kumi na wazazi wake kwa madai ya kuficha aibu bila kutolewa nje kupata hewa katika chumba kilichopo mtaa wa uwazi kata ya kangarawe wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam.
ITV ilifanya uchunguzi wa kina juu ya tukio hilo kabla ya kwenda na camera yao na kuakikisha kuwa kijana huyo ambaye amejulika kwa jina la Hamza Abdalah mwenye umri wa miaka 22 akiwa katika chumba hicho kwa zaidi ya miaka kumi bila kutolewa nje huku akijisaidia katika chumba hicho ambapo licha ya baadhi ya viongozi wa mtaa huo kupata taarifa hizo, wamelalamikia wazazi wa kijana huyo kwa kuficha ugonjwa wa mtoto wao kwa zaidi ya miaka 10 bila kuweka wazi ili jamii iweze kusaidia.

ITV ilipoonana na wazazi wa kijana huyo bwana Abdalah Amri na mkewe, walikiri kumfungia kijana wao kwa miaka mingi, huku wakijitetea kuwa wameishiwa fedha kutokana na matibabu yake.

Aidha viongozi hao pamoja na timu ya ITV tulilazimika kumtoa kijana huyo nje ili aweze apate hewa kuliko kuendelea kukaa katika chumba hicho chenye harufu mbaya.

CREDIT ITV

BALOZI KAMALA AKUTANA NA MWENYEKITI WA BODI WA KAMPUNI Y A LOTUS

Balozi wa Tanzania Ubeligiji Dr. Diodorus Buberwa Kamala akipokea zawadi kutoka kwa Mwenyekiti wa Bodi wa Kampuni Lotus Bwana Matthieu Boone. Balozi Kamala ametembelea Kampuni hiyo Lembeke Ubeligiji leo.

NYUMBA YA RUBANI WA NDEGE YACHUNGUZWA

Polisi nchini Ujerumani wamegundua kile wanachosema kitawasaidia katika kubaini kiini cha rubani msaidizi Andreas Lubitz, kuangusha ndege na kuwauwa abiria wote 150.
Hayo ni baada ya kufanya msako katika nyumba yake.
Polisi hawajatoa taarifa zaidi kuhusiana na kile walichokipata, lakini baadhi ya vitu vyake vikiwemo Kompyuta, vimechukuliwa ili kuchunguzwa.
Huku uchunguzi huo ukiendelea, imebainika kuwa rubani huyo alitatiza kwa muda, mafunzo yake ya urubani mwaka 2008, kutokana na kutibiwa matatizo ya kiakili
Waziri wa maswala ya ndani nchini Ujerumani, Tomas de Maiziere, anasema kuwa, uchunguzi wa kiusalama dhidi ya rubani huyo, haujasema lolote huku, muajiri wake kampuni ya Lufthansa, ikisizitiza kuwa Lubitz alikuwa asilimia mia kuendesha ndege.

MADEREVA 21 WA KAMPUNI YA MAJINJAH LOGISTICS LTD WAPATIWA MAFUNZO CHUO CHA TAIFA CHA USAFIRISHAJI (NIT) WAHITIMU WAPEWA VYETI.

 Wafanyakazi wa Kampuni ya Majinjah Logistics Ltd wakiwa katika picha ya pamoja na kutoka kushoto mstari wa mbele (wa pili) Mkuu wa Kampuni ya Majinjah,Geoffrey Mwambona, Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Majinjah Logistics,Benjamin Mwandete,Mkuu wa Idara ya Tafiti,Machapisho na Masomo ya Elimu ya Juu (NIT),Dk,Ethel Kasembe,Mhandisi, Charles Kisunga na Dereva wa kike wa Majinjah,Grace Andrew.
 Wahitimu wa mafunzo ya Udereva wa Kampuni ya Majinjah Logistics wakiwa katika picha ya pamoja na viongozi wao na viongozi wa NIT.


  Mhandisi, Charles Kisunga wa NIT akizungumza,Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Majinjah Logistics,Benjamin Mwandete (kushoto) Mkuu wa Idara ya Tafiti,Machapisho na Masomo ya Elimu ya Juu (NIT),Dk,Ethel Kasembe (wa pili kulia) na Mkuu wa Kampuni ya Majinjah,Geoffrey Mwambona,
 Mkuu wa Idara ya Tafiti,Machapisho na Masomo ya Elimu ya Juu,Dk,Ethel Kasembe (kulia) akizungumza kabla ya kukabidhi vyeti wahitimu.Wengine ni Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Majinjah Logistics,Benjamin Mwandete na Mhandisi, Charles Kisunga wa NIT.
 Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Majinjah Logistics,Benjamin Mwandete (kushoto) akitoa nasaha kwa wahitimu.
Mwalimu wa Madereva, Daniel Kasisi,akifuatilia utoaji wa Vyeti kwa Wahitimu 21 wa Maginjah Logistics Ltd. 
Na Mwandishi Wetu
Madereva 21 wa Kampuni ya Majinjah Logistics Ltd wamepatiwa mafunzo ya siku tatu katika Chuo cha Taifa cha Usafirishji (NIT).

Mafunzo hayo yalihusu Alama na Michoro ya barabarani,Sheria,Udereva wa Kujihami,Vyanzo vya Ajali jinsi ya kuzizuia,Huduma kwa Wateja na mawasiliano ya Barabarani.

 Mkuu wa Idara ya Tafiti,Machapisho na Masomo ya Elimu ya Juu,Dk,Ethel Kasembe,aliwaambia madereva kuwa elimu waliyoipata itawasaidia kuepusha ajali za barabarani wakati wakiendesha mabasi yanayobeba abiria na kuwataka waendelee kupata elimu ya kutosha.
Alisema kuwa imani yake takwimu za ajali zitapungua na hata kwisha kabisa kama watazingatia waliyofundishwa na kuwasisitiza kwenda Chuoni hapo mara kwa mara kuendelea  kupata elimu.

Pia alisisitiza kuwa watabadilika baada ya kumaliza mafunzo ya hapo na kuwa vyanzo vya ajali watavizuia kwa kutumia udereva wa kujihami wakiwa barabarani wakati wote.

27 March 2015

BODI YA PAROLE YA MKOA WA KAGERA YAZINDULIWA RAMSI KUSHUGHULIKIA WAFUNGWA WENYE MWENENDO MZURI MAGEREZANI


Bodi ya Parole ya Mkoa yazinduliwa rasmi Mkoani Kagera na Mkuu wa mkoa Mheshimiwa John Mongella na kupelekea bodi hiyo kukaa kikao chake cha kwanza cha kisheria  Mrchi 26, 2015 baada ya kuteuliwa rasmi na Waziri wa mambo ya Ndani ya Nchi ili kujadili wafungwa waliojirekebisha na kuonesha tabia na mwenendo mzuri gerezani.
Parole ni utaratibu au mfumo wa kumwachilia mfungwa kutoka gerezani baada ya kutumikia sehemu ya kifungo kwa imani kwamba mfungwa huyo hatatenda kosa tena, na kwamba atafuata masharti. Mfungwa huyo lazima awe ameonesha tabia njema na kujirekebisha kwa kipindi chote alichokaa gerezani.
Askofu Msaidizi wa Jimbo la Bukoba, Methodius Kilaini

Katika uzinduzi huo wa Bodi ya Parole ya Mkoa Kamishina Msaidizi Mwandamizi wa Magereza  Mtiga H. Omary  alisema wajumbe wanne na Mwenyekiti walioteuliwa na Waziri wa Mambao ya Ndani watadumu katika nafasi hiyo kwa muda wa miaka mitatu kuanzia na tarehe 26/12/2014 hadi tarehe 26/12/2017.
Kamishina Mtiga aliwataja walioteuliwa na Waziri kuwa wajumbe wa Bodi ya Parole kuwa ni Askofu Methodius Kilaini (Mwenyekiti), na wajumbe ni Alhaji Haluna Kichwabuta (Manispaa ya Bukoba), Thepista Balagama (Biharamulo), Stella Ndyekobora (Karagwe) na Peter Emmanuel Buhiye (Missenyi).
Kamishina Mtiga pia alibainisha kuwa bodi za Parole  za Mkoa wa Mkoa wa Kagera zilizowahi kuwapo ni nne tangu mwaka  Juni 2003 aidha, bodi hizo kwa vipindi vya miaka mitatu mitatu ziliweza kukaa vikao 35 na wafungwa 370 walijadiliwa katika vikao hivyo, wafungwa 229 waliweza kuachiliwa kwa mpango wa Parole na Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi chini ya kifungu namba 6(4) cha sheria za Parole.
Akizindua Bodi hiyo ya Parole ya Mkoa Mkuu wa Mkoa wa Kagera Mhe. John Mongella aliwasistiza wajumbe kuzingatia uadilifu, uaminifu, na umakini mkubwa katika utendaji wao wa kazi ili kutenda haki kwa wafungwa wanaoonesha mwenendo mzuri wakiwa magerezani.
Mhe. John Mongella aliwakumbusha wajumbe hao kutoshughulika na wafungwa ambao waliingia magerezani kwa makosa ya kuua wenzao kikatili au wale wote wanaojihusisha na kuwaua watu wenye albinism, ama kutowapendelea wafungwa ambao jamaa zao wana uwezo mkubwa wa kifedha na walitenda makosa ambayo hayawaruhusu kutoka kwa sheria za Parole.
Mwenyekiti wa Bodi ya Parole ya Mkoa wa Kagera Askofu Kilaini akitoa shukrani zake alisema atahakikisha yeye na wajumbe wake wanatenda haki  ili kulinda usalama wa jamii kule wafungwa hao wanakotoka na kuachiwa kurudi kuishi ili amani katika jamii isivurugike kwa kuisi kuwa mfungwa aliyeachiwa bado ni jambazi.
Bodi ya Parole ya Mkoa inaundwa na Mwenyekiti na wajumbe wanne wa kuteuliwa na Waziri wa Mambo ya Ndani, Mwanasheria Mfawidhi wa serikali katika Kanda husika, Afisa Mwandamizi toka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa, Mganga Mkuu wa Mkoa, Afisa Ustawi Mwandamizi Kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa, na wengine wanaoingia kwa nyadhifa zao ni Kamanda wa Polisi Mkoa na Mkuu wa Magereza wa Mkoa.
Changamoto kubwa inayoikumba Bodi ya Mkoa ya Parole ni Wananchi kutokuwa na uelewa mzuri juu ya sheria ya Parole, Sheria yenyewe kuacha wafungwa wengi ndani ya magereza, aidha jamii kuwa na mtazamo hasi juu ya wafungwa wanaoachiwa, pia jeshi la magereza kutokuwa na raslimali fedha kwenda vijijini kupata taarifa za wafungwa.

26 March 2015

HAPA NA PALE NA CAMERA YETU MARCH 26,2015

 Camera yetu mapema ya leo Jumatano March 26,2015 ikiangaza maeneo mbalimbali Mjini Bukoba.
Maeneo ya Viwanja vya Ghymkhana, Bukoba Club tunakutana Uso kwa uso na Mdau Rutta akiwa amechill  na mwenzake ikiwa ni sehemu ya utaratibu mara baada ya muda wa kazi
 Binamu yangu Ibrahim Bukenya akiwa Mitaa ya kati Mjini hapa.
Kutoka pande za Minden nchini Ujerumani pichani ni Mdau Sady Amran akiwa karejea nyumbani kwa ajili ya likizo yake.
 Mdau Sady Amram anakutana na swahiba wake Ndugu Abdulrazak Byabuta 'Owaibanga',kwa nyuma anaonekana Ndugu Waziri ,yeye ni Mh. diwani kata ya Ibwera (CCM)
Mbele ya ofisi za Bukoba Compyuta kwa Bwana Yusuph Songoro pichani katikati  maarufu kwa uuzaji na Utaalam wa kompyuta pamoja na suluhu za kiufundi.
 Katikati ya viunga vya mji wa Bukoba
 Ndani ya Duka la Afzal ,pichani ni Mkurugenzi Mr. Rafik Remdin.
Ndani ya Mghahawa wa E.L.C.T tea room , uliopo katika Jengo la Ujirani mwema
 Muonekano wa Viwanja vya Gymkhana mjini hapa maarufu kama Viwanja vya Bukoba Club
 Pichani ni Ndugu Hamis kama alivyokutwa na Camera yetu maeneo haya.
 Mdau Greysin (Ruge) akipata upepo mwanana katika Viwanja tulivu vya Bukoba Club
 Ndugu Dickson Mutta.
 Kutoka maeneo ya Kagoma Wilayani Muleba, tunakutana na mzee maarufu katika ukanda huo, pichani ni Mzee Gaudin Sebastian akipata mulo wake hapo Bukoba Club
Jengo la Bukoba Club.
 Usawa wa Bukoba Club muonekano wa kisiwa cha Musila.
Mzee  Gaudian  Sebastian na akiwa na kijana wake Ndugu Dickson Mutta .
 Mitaa ya Kashai Jioni ya leo Jumatano March 26,2015
 Zaire Cafe iliyopo Kashai Center.
 Hekaheka za hapa na pale mitaa ya Kashai,eneo lenye wakazi wengi Mjini Bukoba
 Taswira barabara ya Kashai kuelekea Sokoni
 Jengo la shule ya sekondari ya Kahororo, shule ya historia iliyokamilika yenye nyumba za walimu.
Kahororo sekondari ni shule yenye viwanja vya michezo,mabweni ya kutosha,nyumba ya Mkuu wa Shule, Nyumba ya mlezi,Mashamba na bwalo la mkutano  au Chakula.
 Mawe ya vilima vya Kahororo ndani ya Manispaa ya Mji wa Bukoba
 Muonekano wa Kisiwa cha Musila ,usawa wa Kahororo ,kisiwa hiki ni moja ya kivutio kikubwa katika Mkoa wetu wa Kagera unapatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania
 Wa mbele ni Mwalimu Abdulrafih wa Shule ya Kiislam ya Kudus akiwa ameongozana na Uncle Isaak Bukenya ambaye ni mmoja  wa wazazi wenye wanafazunzi wanaofaidika Elimu inatolewa shuleni hapo.
 Ndugu Majid na watoto wa jamaa zake pichani aliofika kuwaona katika Shule ya msingi ya Kiislam ya Kudus iliyopo katika Manispaa ya Mji wa Bukoba

Matron wa shule ya msingi ya Kudus akiwa na Mwanafunzi wake Binti Amina I. Abdallah.
 Majengo ya Shule ya Sekondari ya Kahororo

 

WASILIANA NASI KUPITIA 0715505043 / 0784505045 0768397241 / 0754505043

.

SIR.LOOM INC & MC BARAKA

.

IDADI YA WATU