SEARCH -TAFUTA

.

SIR.LOOM INC

KARIBU BUKOBAWADAU BLOG

WINDHOEK

SADATH BOUTIQUE

KITWE SHOP

NEW COFFEE TREE HOTEL

ITEMBWE GENERAL SUPPLIES

AIRTEL TANZANIA

KADETFU

OXYGEN

KABAGO SHOP

27 November 2014

SALUM MWALIMU AONGOZA OPERESHENI DELETE CCM, YAZAMA VIJIJINI RUKWA

Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Zanzibar, Salum Mwalimu akisaini daftari la wageni kwenye ofisi ya chama hicho, Kijiji cha Laela, Jimbo la  Nkwera, mkoani Rukwa wakati alipowasilini kijijni hapo juzi Jumatano, kuanza ziara ya siku 5 katika vijiji mbalimbali vya mkoani Rukwa, ukiwa mwendelezo wa  ziara iliyopewa jina la Operesheni Delete CCM kuanzia uchaguzi ujao wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji.
 Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Zanzibar, Salum Mwalimu akiwahutubia wananchi wa Laela
 Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) Zanzibar, Salum Mwalimu akihutubia wananchi wa Kijiji cha Kaoze, kilichopo mwambao wa Ziwa Tanganyika, mkoani Rukwa wakati alipowasilini kijijni hapo kuendelea na ziara ya siku 5 katika vijiji mbalimbali mkoani humo ukiwa ni mwendelezo wa  ziara iliyopewa jina la Operesheni Delete CCM

BUNGENI LEO:SOMA MAJIBU YA SERIKALI (WIZARA YA NISHATI NA MADINI) KUHUSU RIPOTI YA PAC JUU YA TEGETA ESCROW ACCOUNT

WAZIRI MUHONGO(UTETEZI WA SERIKALI)
Anaomba radhi kama jana kulikuwa na usumbufu wa umeme na anawaagiza mameneja wote wa TANESCO wasikate umeme.
Anatoa pongezi juu ya mjadala wa Escrow, mengi yamesemwa na ni wakati wa kuanza mjadala kujua ukweli, Shukraan kwa CAG, TAKUKURU na PCCB kwa uchunguzi. Pia nawashukuru PAC, jana tulitulia kuwasikiliza PAC na leo tutulie tusikilize utetezi wangu.

Miaka ya 90 tulikuwa tuna upungufu wa umeme kutokana na maji, 1994 serikali ilitoa kazi ya uwekezaji kwa IPTL ilikuwa inamiliwa na VIP ya Tanzania iliyokuwa na 30% na Mechmar ya Malaysia 70%.

Kulingana na Mkataba wa PPA kati ya TANESCO na IPTL, majukumu ya IPTL yalikuwa ni kujenga, kumiliki na kuendesha (Build, Own and Operate – BOO). Hivyo, kutaifisha Mtambo huo ni kukiuka makubaliano katika Mkataba wa PPA wa tarehe 26 Mei 1995, ukiukwaji wa aina hii ukitokea unaweza kuingiza Serikali katika mgogoro mkubwa ikiwa ni pamoja na kushtakiwa kwenye Mahakama za kibiashara za kimataifa. Aidha utaifishaji wa miradi ya uwekezaji binafsi itakuwa ni njia ya kufukuza wawekezaji binafsi

Kwa mujibu wa Mkataba huo, IPTL ilitakiwa kuiuzia TANESCO umeme usiopungua Asilimia 85 ya uwezo wa Mtambo.
Hata hivyo, uzalishaji wa umeme haukuanza mara moja kutokana na mgogoro uliotokea kati ya TANESCO na IPTL kuhusu gharama halisi za uwekezaji na namna ya kukokotoa Capacity Charges. Hivyo, IPTL ilianza kuzalisha umeme tarehe 15 Januari, 2002. Kutokana na hali hiyo muda wa miaka 20 ya Mkataba ulianza kuhesabiwa tarehe 15 Januari, 2002 baada ya kuanza uzalishaji (Commercial Operation Date).

Migogoro kati ya TANESCO na IPTL ilianza muda mfupi baada ya PPA kusainiwa tarehe 26 Mei, 1995. IPTL waliitaka TANESCO wakubaliane bei za kununua umeme kwa kuzingatia gharama za uwekezaji. Pande hizo mbili zilishindwa kukubaliana gharama za Capacity Charge kwa vile TANESCO walidai kuwa gharama zilizoainishwa na IPTL ni kubwa kuliko gharama halisi za uwekezaji. Mwaka 1998, TANESCO iliajiri Kampuni ya Mawakili ya Mkono & Co. Advocates kutoa huduma za kisheria kwa kushirikiana na Huntons & Williams ya Marekani. Kutokana na tofauti za gharama za Uwekezaji, Mawakili hawa waliishauri TANESCO ifungue Kesi ICSID nchini Uingereza dhidi ya IPTL ili kupinga gharama hizo.


2004 TANESCO ilifungua shauri kupinga tozo la capacity charge
Taarifa hio sio kweli kwani TANESCO haijawahi kufungua kesi yoyote dhidi ya standard charted kama ilivyosemwa na PAC. Kesi hiyo ilifunguliwa na Standard charted na ilikuwa haihusu capacity charge. Hamna kokote mkataba kati ya standard charted na TANESCO.

Makinda ameingilia na kusema ripoti itatolewa baada ya wabunge kudai ripoti.

Muhongo anaendelea
Ukweli ni kwamba kutokana na maamuzi ya ICSID 1 ya tarehe 12 Julai, 2001, gharama za ujenzi wa Mtambo wa Tegeta ni Dola za Marekani 127.20 kama ilivyoelezwa katika Ukurasa wa 47 Aya ya 4 ya Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali. Katika Taarifa hiyo, pia imeelezwa kuwa ilikubalika kuwa uwiano wa deni na mtaji utakuwa 70:30. Hii ikiwa na maana kwamba, deni ni Dola za Marekani milioni 89.04 na mtaji ni Dola za Marekani milioni 38.16. Uamuzi huo haujabadilishwa na Mahakama yo yote au mtu ye yote.

2004 kampuni ya Mkono and CO advocates iliishauri TANESCO iendelee kupinga capacity charge ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) London. Hata hivyo haikuishauri TANESCO kufungua kesi za katika mahakama za Tanzania wala mahakama ya kimataifa. Hadi 2013 jaji Utamwa anatoa hukumu ya mgogoro wa wanahisa wa IPTL kulikuwa hamna kesi yoyote kuhusu tozo ya IPTL.

UUZAJI WA HISA ZA VIP

Kutokana na kutokubalina Mechmar iliishauri VIP ifungue shauri. VIP ilifungua shauri Tanzania ikiomba IPTL ifilisiwe. Uamuzi ulitolewa kwa shauri la VIP. Chini ya Kimario, alipewa mfilisi wa mda kulinda mali za IPTL, kufanya uchunguzi ili mahakama iweze kutoa uamuzi. Uamuzi ulitoka baadae, IPTL iwekwe kwenye ufilisi kamili chini ya RITA. Hukumu ilipingwa mahakama ya rufaa ikianisha dosari katika uamuzi wa mahakama kuu na Standard charted Hong Kong. Mahakama ya rufaa ilikubaliana na hoja hiyo na ilipelekwa tena kwa mfilisi wa muda kukusanya madeni, kusuluhisha mogogoro na kuendesha mitambo ya IPTL kwa niaba ya IPTL.

Serikali haiwajibiki kuingilia hisa za makampuni binafsi, mauzo ya hisa yaliyofanyika nje ya nchi yatatambuliwa tu endapo yatatambuliwa na BRELA. Uhamishaji wa hisa 7 ulisajiliwa hapa nchini. Kamati katika uthibitisho huo inakubali hisa za Mechmarr zinamilikiwa na PAP

Hiza saba za IPTL zinatambuliwa pia na Standard Charted, Kama PAP haimiliki asilimia sabini kwanini wana makubaliano na standard charted ya Uingereza.

Ilifilisiwa Malaysia na sio Tanzania, madai ya standard charted dhidi ya TANESCO ni kwa sababu IPTL waliweka dhamana mtambo wa kuzalishia umeme, Lakini benki ya Hong Kong ilikosa sifa ya kufungua shauri Tanzania hivyo ilifungulia Uingereza

VIP chini ya usuluhishi wa RITA iliuza hisa zake PAP kwa dola milioni 70 na ndivyo ilivyomaliza mgogoro wa IPTL. Mimi sio dalali wa hii biashara bali ni dalali wa(anasema mambo mazuri aliyoyafanya kama kusambaza umeme vijijini)

Makinda amekuwa mkali kidogo kwa Muhongo asome taarifa na asiseme ambayo hayamo.

ESCROW ACCOUNT
TANESCO kwa ushauri wa mkono walitoa hoja kuwa gharama za kununua umeme na makadirio ya mtaji walitoa notisi(invoice disputes notice) ya kupinga usahihi wa malipo. Alietoa ushauri ni kampuni ya Mkono, 2006 serikali ulisaini mkataba wa kufungua account ya Escrow.

MMILIKI WA FEDHA YA ESCROW
Account ya Escrow ilipaswa kuwa na bilioni 306 zilizowekwa na TANESCO. PAC walitoa mapendekezo kuwa imethibitisha kuwa mchakato wa kutoa pesa Escrow umegubikwa na mchezo mchafu na kutakatishwa na benki mbili nchini

TAHADHARI ZILIZOCHUKULIWA
Serikali ilichukua kinga kutoka IPTL, kwa mujibu wa kinga IPTL itawajibika yakitokea madai yoyote na ilipitiwa na mwanasheria mkuu wa serikali. (Yoyote anaedai chochote aende IPTL)

PAC wameeleza serikali haikuchukua tahadhari ya kutosha juu ya madai mapya kama yangejitokeza kitu ambacho sio kweli.

DHANA YA MADAI YA BILIONI 321
Madai kwamba TANESCO inaidai IPTL 321 Bilioni, bodi ya TANESCO imekana kuyatambua madai haya na vitabu vya TANESCO vinavyokaguliwa na CAG hakionyeshi madai haya.

Madai yaliyowasilishwa na mufilisi, yalitakiwa kuhakikiwa lakini hayakuhakikiwa na hayakuwa na uhalali wowote.

Kamati ya PAC, wamesema yana uhalali japo uhalali wake unategemea maamuzi.

TANESCO kwa kushirikiana na IPTL ilifanya uhakiki ili kujua madai halali ya IPTL kabla ya kufanya malipo. Deni la TANESCO kama capacity charge lilikuwa $370milioni ambazo ni pungufu ya $90 milioni ya madai ya IPTL. Yalifanyika hoteli ya Kunduchi na majina ya waliokuwepo anawataja.

Hizi takwimu zinaonyesha hakuna fedha yetu pale tunayodai bali tunadaiwa na IPTL. Hamna fedha ya umma popote bali tunadaiwa na makampuni ya uzalishaji umeme(anataja makampuni na madeni wanayodai).

Madai yoyote yaliyotokea nje ya nchi laima yasajiliwa nchini, shauri la London haliusiani na fedha za IPTL.

Madai dhidi ya IPTL ikiwemo VAT, serikali ilitaka kinga.

Gharama za mawakili za Mkono adv, hadi hukumu inatoka 2013. TANESCO na serikali zililipa mawakili bilioni 62.9 na bado mawakili hawa wanadai TANESCO $ milioni 4.5 na walipendekeza wapewe kazi nyingine ya kwenda kupinga huku lakini bodi ilikataa kuendelea na hio kazi. Tunajua fika tumepata hasara gani kupitia kampuni ya Mkono.

Kumalizika kwa mgororo na IPTL tumeokoa bilioni 95 za uwakili. TANESCO ilikua na nafasi finyu mno ya kushinda kesi ya London kulingana na ushauri wa mawakili ushauri unaogongana.


2013 kwa mujibu wa RITA, IPTL ilikuwa inaidai TANESCO $224.3 milioni, taarifa ya CAG inasema fedha za Escrow ni za umma.

FEDHA SIO ZA UMMA
TANESCO ilisimamisha malipo ya Escrow na ya IPTL kuanzia mwaka 2010 japo iliendelea kupata huduma kadri ilivyohitaji.
Hakuna fedha ya umma Escrow

Account ya Escrow iilikuwa na 182 na bado kuna upungufu wa 122 katika deni la IPTL.

Kamati haikupitia majukumu ya wazira, Mikutano ya bodi wakurugenzi TANESCO, PAC inasema ilifanya mikutano miwili mfuulizo hivyo kutia shaka. Si sahihi bodi ya TANESCO ilikuwa na njama.

Hoja ya mwanasheria wa TANESCO kazi, Taarifa ya PAC inasema mwanasheria iliagizwa kwenda Malashia na aliporudi kuwasilisha ripoti ya due deligence aliachishwa kazi.

Mwanasheria wa TANESCO aliomba kwenda Malasia kwa madai kuwa alipewa na mwanasheria mkuu wa serikali kitu ambacho ni uongo na aliomba kuacha kazi mwenyewe kwa kutoa taarifa kwa mkurugenzi mtendaji.

Alisema anaacha kazi kwa hiari yake mwenyewe kufanya shughuli zake binafsi. Hivyo bodi haikuwahi kumfukuza huyo mfanyakazi.

Hii kesi mimi nilielezwa na bahati mbaya bodi haikufata ushauri wangu wa kumshitaki muhusika.

WABUNGE WANADAI NAKALA YA RIPOTI KWA NGUVU NA BAADHI KUMUITA MWIZI

Anamalizia hapa kwa nukuu(anazinukuu nukuu kwa kiingereza na tafsiri zake), Spika anamwambia amalizie.

Spika amesimama tena kupoza hali ya hewa, Anamlazimisha waziri amalizie.

Waziri anawasilisha hoja na kumaliza.

MATANGAZO YA KAZI


Shughuli za bunge zimesitishwa mpaka saa kumi na moja.

KWA MAELEZO ZAIDI GONGA HAPA UPATE KUDOWNLOAD KIAMBATANISHI HUSIKA
 KIKAO CHA BUNGE JIONI
 Lissu: Anaomba radhi ya kauli ya jana kuhusu tuhuma ya wakili kumuua mkewe.
Escrow: Muhongo kapotosha, viambatanisho haviwakilishi alivyosema. Muhongo ameleta vitu viwili tofauti na ni upotoshaji mtupu. Pesa za Escrow ni za umma au binafsi, Muhongo anasema ni za makampuni na PAC inasema ni pesa za umma. Isingekuwa za umma amri ya kutolewa zisigetolewa kwa ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali.

Benno Ndulu asingesema siwezi kutoa bila ridhaa ya waziri mkuu na raisi, pesa za binafsi iweje zitolewe kwa mlolongo wa mawaziri,

Ili PAP wapate pesa ilikuwa lazima wapate ridhaa ya Muhongo lakini hawajapa.

Nyaraka zinathibitisha mgao wa hizi fedha, zimepelekwa benki binafsi na ndani ya siku moja baadhi ya watendaji wa serikali wamelipwa.
Mgao wa fedha za Escrow kwa maafisa wa umma, maaskofu na wabunge ndani ya siku 1 (bilioni 78); ni pesa za umma.
Mpaka majaji wamehongwa milioni 400 eti michango ya harusi!

Hizi fedha ni fedha za wananchi wa nchi hii! Kuna ushahidi wa kutosha katika ripoti ya PAC (TRA, CAG wamekiri)
Lazima watu wawajibike! Hizi ni fedha za Umma

Kumwondoa rahisi ni vigumu kidogo. Tuanze na Waziri Mkuu, Muhongo, Tibaijuka, Werema na majizi yote! Hawa tunawaweza

Mahakama zetu katika hili hazina mamlaka ktk kesi hii ya IPTL

Kwa ushahidi huu, ni ngumu kuwaamini majaji wetu na mahakama zetu

Kuna mawasiliano lukuki kati ya Ofisi za Umma katika utoaji wa fedha za Escrow. Haziwezi kuwa fedha binafsi

Fedha hazikutakiwa kutolewa na benki na haiwezi kufundishwa kazi na mwanasheria mkuu, Chombo pekee cha kutoa ushauri wa kodi ni TRA na sio mwanasheria mkuu na katibu mkuu wa fedha hawezi kujificha nyuma ya kivuli cha ushauri wa mwanasheria mkuu.

Waliokuwa na mamlaka hawakufanya hivyo lazima wawajibike.

Waziri mkuu anatakiwa awajibike kwa sababu alikua anafahamu juu ya hili swali, na barua zote zilinakiliwa kwa waziri mkuu, ni kiongezi anaeshughulikia shughuli za kila siku za serikali.

Usalama wa taifa na financial inteligence unit chini ya wizara ya fedha hawakutimiza wajibu wao nao hatuwezi kuwaacha.

Waziri wa nchi ofisi ya Raisi(Marry Nagu) amesimama kuelezea kutajwa raisi katika kashfa, anaomba watu wajadili kwa ustaarabu kufika maamuzi pia kutotumia majina ya majaji.

Mwenyekiti amesimama na kusema anakubaliana nae pia anaomba watu wasitumie vijembe

Lissu: Anakana kutumia jina la raisi kwa dhihaka, na anarudia aliyoyasema. Wazuri kupewa hongo ni jambo baya, pia mwanasheria mkuu wa zamani kupewa hongo pia viongozi wa dini na inafedhehesha taifa. Hakimu kupewa milioni 400 na kampuni ambayo ilikua mahakamani 20. Jambo baya fedha za serikali kuibiwa. (Anataka kuongolea Mkono Adv lakini kengele inagonga na kukaa chini)

Mwijage: Naijua IPTL tangu inaanza na imekua ni tatizo, hiki kibuyu kilianza kula njiwa mpaka kula mbuzi kama alivyonisimulia bibi yangu, IPTL imekua jini, badala ya kuhamaki tutafute njia ya kuondokana nahiki kibuyu.

Tatizo mojawapo wa IPTL ni capacity charge kama nilivyoona kwenye hukumu ya IPTL, Wananchi wamechanganyikiwa na kila unachomwambia kama madawa na madawati anakwambia Escrow. Nakubaliana na PAC ilatudadavue wote tutoke na maazimio ya pamoja.

Kingwangala anaomba taarifa: Taarifa kwa mchangiaji, PAC imefanyia kazi ya CAG, hivyo findings za PAC zinatokana na CAG. Hivyo wachingiaji wasinukuu sana taarifa PAC badala yake watumie taarifa ya CAG.

Mwijage anaendelea
Naomba wananchi waambiwe ukweli, watu wanapendekeza tubinafsishe mtambo wa IPTL lakini tuwe waangalifu, tunaweza kujikuta tunabeba deni la standard charted, hatuwezi kuingia ndoa na standard charted bank.

VAT, Ile pesa ya VAT, tunataka kujua mmedai kiasi gani.

Kuna watu wamechukua pesa, Rugemarira alisema tunalaliwa, Isiwe nongwa yeye kulipwa hizo pesa.

Nani aondoke, sioni tatizo kumsema waziri wa uingereza, hivyo waziri Masele sidhani kama ana cha kuwajibishwa, sioni waziri mkuu amehusika wapi. Kuna mtu ni halali, Mhongo ni dalali, huwezi kuwa waziri wa umeme usikutane na mwekezaji wa Megawats 500. Tukaze pale panapohusika, tumefika katika hatua mbaya.

Mohammed Chombo: Kama waliotangulia kusema, pia baada ya kupata ripoti na ufafanuzi wa serikali, nami nichangie nililoliona, Escrow ni account iliyofunguliwa baina ya watu wawili. Ilibidi ifunguliwe kwa sababu ya kutoelewana kwa malipo yanayopaswa kulipwa.

Mwenyekiti(Zungu) anaomba order(utulivu wa bunge) kusikiliza anachoongea Chombo.

Chombo anaendelea
IPTL ni ushirika wa watu wawili na mmoja wao ni VIP na ikafika wakati wakafungua kesi(anaendelea kuelezea historia ya IPTL na TANESCO), Anatumia neno kuwakejeli wote wanaompinga/ kumpigia kelele

Fedha hizi sio mali ya umma bali ni mali ya IPTL, kama kuna pesa au kodi ni lazima ilipwe na waliopata pesa hizo mfano VIP. Kwa fedha ambazo zimebaki kwa PAP pia lazima zilipiwe kodi. Mimi sikupata pesa za IPTL.

Mwenyekiti(Zungu) anasema amemuona Lema anaropoka na anamkanya kama onyo la mwisho

Mheshimiwa nashukuru kwa kunipa nafasi(Amemaliza)


Mfutakamba: Usajili wa IPTL jukumu lake ni BRELA, anaepata hisa hizo ni tax agent na anapaswa kwenda kulipa kodi, bilioni 30 ambazo hazijalipwa kodi waende wakalipe kwasababu tunazihitaji.

Kama kuna mgao wa pesa umetolewa ni income hata kama ni zawadi lazima walipe kodi, ningeshauri wale waliopata mgao walipe kodi. Ningependekeza tujue hizi ni kesi za Britain zilikuwa ni kesi gani na kama PAP alisajili Tanzania, bado naona utata kama PAP imesajiliwa Tanzania iweje iwe kampuni fake.

Huu mradi ulikua gharama yake ilikuwa juu ya kawaida (overpriced), pesa zilikua mali ya TANESCO lakini IPTL ilendelea kuzalisha umeme na bado tunadaiwa. Kuna kampuni nyingi zinazalisha umeme hivyo tusije kuingizwa mtego wa malengo ya kibiashara ya wazalisha umeme.

Nampongeza Muhongo na wizara yake kwa kutuletea umeme wa kutosha. Tuangalie vielelezo vya PAC kama kuna watendaji katika utendaji wao kuna hitilafu na sisi tuone.

Kuna wabunge wanatajwa kuwa wamepokea mgao, tuwape natural justice ya kuwasikiliza. Tujue na wao sababu yao. Waliotajwa wapewe fursa wahojiwe. Rugemarira amelipa kodi baada ya kulipwa. Waziri mkuu ni mchapakazi.

Makani: Nashukuru kwa fursa, tumeingia kwenye hoja inayohitaji umakini mkubwa, ili tuweze kwenda vizuri lazima tumuweke Mungu mbele na ili tumuweke mbele hatuwezi kuweka amabyo yanamuuzi kama uwongo. Hoja inayonikira ni kuwa kuna fedha za serikali zilikuwa sehemu na baadae ikaibwa na kuporwa. Wataalamu watusaidia kulingana na taaluma zao na kwa kufuata maadili ya taaluma zao. Hoja kuu kama fedha ni za serikali ama laa.

PAC wanakiri sio fedha zote za Escrow ni za umma, katika majibu ya CAG hakuna mahali alipokiri kuwa fedha hizi ni za umma. TAKUKURU ilipohujiwa na PAC amesema ni fedha za serikali japo hajakamilisha uchunguzi, zingeweza kuwa fedha za serikali kama TANESCO wangerudi kwenye meza na IPTL na majibu yakawa chanya, pili labda suala la kodi.

Si sahihi ukisema moja kwa moja kuwa ni fedha za serikali, majadiliano kati ya TANESCO na IPTL, hata ukifanya mahesabu, pesa za escrow zote zingezama katika deni la IPTL wanaloidai TANESCO.

Maoni yangu: Taarifa ya CAG ilikua na mapendekezo, yanatofautiana kwa kiasi kikubwa na PAC(Anataja mifano ya tofauti). NASHUKURU

ZITTO:
Anaomba muongozo juu ya muongeaji aliyepita kuhusu CAG hakusema fedha za Escrow za nani.

Ndasa: Muhimili mmoja kuwa na mgogoro na mwingine haileti sifa nzuri hivyo kila mtu aheshimu muhimili mwingine, wananchi wanaposikia kuna wizi, tusipoeleza vizuri hata tukiongea vipi humu haitasaidia. Wananchi wanataka kujua ni kweli hizi pesa zimeibiwa au zimelipwa. Umeme lazima ulipiwe IPTL kwa sababu hamna cha bure pale. Bilioni 320 zimeibiwa au zimetumika kulipia umeme? Katika hizi 320 bilioni pia ielezwe kodi ya serikali ni kiasi gani. Wakija mafundi wa kusema wananchi wataaminishwa kuwa ni wizi hivyo serikali lazima iseme bila kuficha na msiwe na kigugumizi.

Tunamuwajibisha waziri mkuu kwa kosa lipi, tutendeane haki, mtoto wa mkulima amefanya nini? Pili wametajwa watendaje kama Muhongo na Masele, kwenye haki tusiweke ushabiki kisa Muhongo amekutana na Rugemelira pamoja na Singh.

Kumezuka mtindo wa kusingizia watu, nafsi ya mtu itamsuta, tusisingiziane. Namshukuru Zitto ni msikivu, PAC ni kamati ya bunge, tushirikiane tutoe mapendekezo ya pamoja.

Tuwe makini tunavyoenda, kuna mataifa ya nje kama tukiwapa moyo hawa tutaanza kuuza umeme nje, kuna bomba la gesi limekamilika ndani ya mwaka mmoja.

Kisangi: Asante, nimpongeze Ndasa kuliweka jambo vizuri kama wanakati wa nishati. Ntaanza na hitimisho la kamati ya PAC. Sikubaliani na mapendekezo ya PAC. Sioni waziri mkuu amehusiki vipi pia serikali wametoa majibu yanayoeleweka. Mapendekezo ya kumuondoa waziri wa nishati, wapi Prof amehusika? Katibu wa nishati wapi amehusika? Tuache chuki! Tusiandalia sura tuangalie wamefanya nini! Katika wizara iliyofanya kazi ni nishati na madini. Huo ulikuwa utangulizi.

Taarifa(Mpina): Taarifa ya PAC si taarifa ya upinzani hivyo kusema ina njama za upinzani sio kweli.

Kisangi anandelea:
TANESCO ina madeni ambayo hata ukichukua pesa za Escrow inabaki sifuri, mizania ya TANESCO inaonekana kuna madeni, mtu ukikosa kupata haki yako unakimbilia mahakamani,

Taarifa Lugola: Isingewezeka kwenda mahakamani kwa sababu mkataba ulisema waende ICSD kukitokea mgogoro

Kodi mnayosema haiwezi kufatwa kwa sababu mwanasheria mkuu wa serikali alishatoa msamaha

Kafulila: Hasara ya jambo hili sio bilioni 320 pekee, mwezi wa tisa mwaka huu ulikuwa ndio USA inasaini makubaliano ya MCC sehemu ya pili lakini kutokana na kashfa hii hadi sasa haijasainiwa,

Taarifa(Muhongo): Tanzania inaendelea vizuri kuhusu MCC

Taarifa(Saada Mkuya): Si kweli September bali December MCC inakaa kwa ajili ya kupitisha hivyo bado hatujafika huko.

Taarifa(Nassari): Muhongo amedanganya Bunge kuhusu Masele, hajawahi kuteuliwa kuwakilisha vijana.

Kafulila: Hasara tuliyopata ni zaidi pesa za Escrow, hasara ya kwanza ni MCC, hasara ya pili nchi wahisani kupitia bajeti wamegomea $ milioni 500. Katika MCC 1/3 ilikuwa miradi ya umeme lakini tumepoteza.

Barua ya Mramba(mgurugenzi wa tanesco) aliomba muda kupiga mahesabu ya overcharge ya TANESCO ambapo waziri kaja kulidanganya bunge.

Zitto(Taarifa): Mkopo kwa ajili ya IPTL una Gvt gurantee, na nazungumza kama authority on this.

Leizer: Tuvunje taarifa zinatupotezea muda

Mwenyekiti: Hakuna taarifa tena

Kafulila: Kwenye hoja hii, fedha ni za umma au IPTL? Tukumbushane waziri wa nishati wa madini alikua akisisitiza kuwa fedha zilitolewa kwa hukumu ya jaji Utamwa, nilivyohoji nikaiwa Tumbili. Hukumu hii hapa na hamna sehema iliyosema fedha hizi ni za Escrow, leo anasema ni kikao cha Kunduchi beach na si hukumu. Hatusemi hawana mazuri waliyoyafanya lakini kwenye wizi hukumu iko pale pale. Hawa jamaa wamekula pesa za Escrow pamoja za VAT, madalali wa wizara ya nishati wamesababisha hasara zaidi ya mramba ya bilioni 11 lakini leo yuko mahakamani

London walisema fedha za overcharge zirejeshwe lakini mtu ambae hukumu iko kwa manufaa eti ndo anagoma kutekeleza(comply). Kama Seth alivyoangusha TANU Kenya ndivyo atavyoiangusha CCM Tanzania.

Transfer of shares ikifanyika waziri wa sekta husika lakini waziri anasema kampuni binafsi serikali haingilii. Imefika mahala tuwajibika, tunaposema waziri mkuu awajibike(MUDA UMEKWISHA)


Lusinde: Jambo hili tangu tumeanza kulijdaili, limeingiliwa na makundi kama manne hivi;

1. Waliopata
2. Waliokosa
3. Wanaotaka urais
4. Mawakili na Mabenki


Lusinde: tukiendelea kuchangia kwa kufuata makundi hayo tutakuwa hatufiki popote.

Lusinde: Mnasema fedha sio serikali sasa kama fedha sio za serikali tangu lini CAG akakagua fedha zisizokuwa za serikali.

Lusinde: Watu waliopokea mimi sina shida nao ila nina shida na fedha zilipotoka huko nyuma, zimetoka wapi?

Lusinde: Siasa haina urafiki wala uadui wa kudumu, jana Zittokabwe wakati anawasilisha ripoti naona Mbowe anampigia makofi.

Lusinde: Waziri mkuu katangaza nia ya Urais kimya kimya basi na sisi tumpige kimya kimya maana sijaona sehemu aliyotajwa.

lusinde: tusitangulize chuki kwa sababu umekosa. viongozi wa dini hupokea sadaka wasizozifahamu. tusiwahoji bali tuhoji zilipotoka.

Lusinde: tukiendelea kuchangia kwa kufuata makundi hayo tutakuwa hatufiki popote. #TegetaEscrow

lusinde: Mnasema fedha sio serikali sasa kama fedha sio za serikali tangu lini CAG akakagua fedha zisizokuwa za serikali.

Lusinde: Watu waliopokea mimi sina shida nao ila nina shida na fedha zilipotoka huko nyuma, zimetoka wapi?

Lusinde: Siasa haina urafiki wala uadui wa kudumu, jana Zittokabwe wakati anawasilisha ripoti naona Mbowe anampigia makofi.

Lusinde: Waziri mkuu katangaza nia ya Urais kimya kimya basi na sisi tumpige kimya kimya maana sijaona sehemu aliyotajwa.

Lusinde: Zitto Kabwe ulipokea fedha kutoka sehemu mbalimbali ukitumia watu tofauti, leo inabidi utupe majibu yako.

Lusinde: Leo mnasimama hapa awajibike awajibike, wewe umewahi kuwajibika? unadhani kuwjaibika mchezo?


Lusinde: Mzee Pinda we nenda na kimya kimya yako hadi Mungu atakapokujalia. Habari ya kukutoa hapa haipo.Mhe Dk Hamis Kigwangallah anatoa taarifa;


DK Kigwangwalah: Kamati ya PAC ni kamati amabyo wajumbe wake wanatokana na Bunge hili.


Dk Kigwangalah: Kusema watu wote wangeitwa kuhojiwa tusingeleta taarifa kwa wakati tulichofanya ni kusoma mahojiano yao na CAG.

Mbowe: Ni vyema tukatenda haki, katika taarifa ya Muhongo alimzungumzia Ngwilimi(Ananukuu alivyosema ikiwemo aliamua kuacha kazi mwenyewe baada ya kudanganya ametumwa Malaysia na mwanasheria mkuu). Hizi taarifa sio za kweli na taarifa za kumtuma Malaysia alitumwa na mwanasheria mkuu wa serikali na anaonyesha barua.

Muongozo(Masele): Ningependa muheshimiwa atuonyeshe kama imenakiliwa TANESCO.

Mbowe: Ni aibu naibu waziri kumkana mwanasheria mkuu wa serikali, napenda kushauri taifa, tunanyukana bila sababu za msingi. Kubwa ni kujua ni fedha za umma au za watu binafsi. Haiwezekani kuchukuliwa kinyume za taratibu hata kama sio za serikali. Hii miamala yote iliyofanyika ni halali?

Tunapofanya maamuzi tuwe makini yasije kuturudia siku zijazo kama Richmond, waziri mkuu anatakiwa kuwajibika na sio chuki.

Mahakama ya kimataifa ilifanya uamuzi kuifaidisha Tanzania wakati fedha zimeshatolewa na waziri mkuu iliujua huu mchakato. Kamati ni ya PAC na sio kamati ya upinzani na ina wajumbe 19 kutoka CCM na wajumbe watano upinzani.
Jambo hili linaivua serikali nguo, na kuvuliwa serikali na kuivua nchi.

Muda umeisha,

Mwenyekiti: Nashukuru mjadala wa amani na anataja ratiba ya kesho pia anaahirisha shughuli za bunge mpaka saa tatu asubuhi

MAGAZETINI LEO ALHAMISI NOV 27,2014

Saa za waliochota Sh bil 321 IPTL zahesabika
CHAMA Cha Mapinduzi (CCM), kimesema kila aliyehusika katika kashfa ya uchotwaji wa Sh bilioni 321 katika akaunti ya Tegeta Escrow iliyokuwa imefunguliwa Benki Kuu ya Tanzania (BoT), abebe msalaba wake bila kujali cheo chake na kwamba muda wa kulindana umekwisha.
Hayo yalisemwa jana na Katibu Mkuu wa chama hicho, Abdulrahman Kinana na Katibu wa Itikadi na Uenezi, Nape Nnauye walipokuwa wakihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Ilulu mkoani Lindi.
Waziri wa nchi Ofisi ya Rais asiyekuwa na wizara maalumu, Profesa Mark Mwandosya, alisema ni vema watu wanaotajwa katika kashfa hiyo wakae pembeni ili kutoitia doa serikali na chama tawala. Profesa Mwandosya alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma (UDOM), ambao pia ni wanachama wa CCM.
“Kwa sasa hivi vikao vya chama na serikali vinaendelea, ni lazima ripoti iwasilishwe bungeni, mambo yawe hadharani ili mbivu na mbichi zijulikane.
“Kwa maoni yangu, naamini kabisa kuwa ni vema wale wote wanaotajwa kwenye hili suala la IPTL, wakakaa kando ili kuepuka kukipaka chama na serikali matope,” alisema Profesa Mwandosya.
Mwenyekiti wa Chama cha Wananchi (CUF), Profesa Ibrahim Lipumba amemtaka Waziri Mkuu Mizengo Pinda, Waziri wa Nishati na Madini, Profesa Sospeter Muhongo, na Katibu Mkuu wake, Eliachim Maswi pamoja na Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Jaji Frederick Werema wajiuzulu kutokana na kutajwa katika kashfa hiyo.
Katika mkutano huo, Nape  alisema  watakaobanika kuhusika katika kashfa hiyo, wanapaswa kuwajibishwa bila kujali nafasi  zao.
“Katika hili naomba niseme kila  ambaye atabainika kuhusika  achukuliwe hatua, kila mtu  abebe msalaba wake mwenyewe. Hatutakubali  kuona watu waliohusika katika sakata hilo wanaachwa, lazima  wachukuliwe hatua.
“CCM tunaheshimu miiko ya  uongozi na maadili, hivyo hili  la Escrow lazima waliohusika  wachukuliwe hatua,”alisisitiza  Nape.
 Kwa upande wake Kinana alisema muda wa viongozi  ndani ya chama hicho kulindana  umekwisha na uvumilivu sasa  basi.
Kinana ambaye hakuzungumzia  kabisa sakata la Escrow, alitumia nafasi hiyo kuwaambia  wananchi. “Si sawa mwizi  kumlinda mwizi, haiwezekani mtu  anaharibu halafu anaachwa.
“Muda wa kulindana haupo tena  ndani ya CCM. Uvumilivu umefika  mwisho. Muda wa kubebana na  kuvumuliana sasa  umekwisha,”alisisitiza Kinana.
Alisema  CCM  haiko tayari  kuendelea kulindana na kubebana  wakati mambo yanaharibika  huku  akisisitiza kazi ya chama hicho  ni kuisimamia Serikali.
CUF
Nacho Chama cha Wananchi (CUF), kimemtaka Waziri Mkuu Mizengo Pinda, Waziri wa Nishati na madini, Profesa Sospeter Muhongo na wengine wanaotajwa katika kashfa hiyo kujiuzulu wenyewe vinginevyo rais atengue uteuzi wao.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, Mwenyekiti wa Chama hicho, Profesa Ibrahim Lipumba alisema  viongozi wengine wanaopaswa kuwajibika ni Mwanasheria Mkuu wa Serikali(AG),Jaji Frederick Werema na Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini, Eliachim Maswi.
Alisema licha ya hatua hiyo, pia akaunti zote za benki zinazotajwa kupitisha fedha za Escrow ni vyema zikafungwa na fedha zirudishwe serikalini.
Profesa Lipumba pia alitaka mmiliki wa Kampuni ya VIP Engineering, James Lugemalila iliyokuwa na asilimia 30 za hisa IPT na mmiliki wa Kampuni ya Pan Africa Power Solutions Ltd (PAP), Harbinder Singh Sethi, aliyenunua kampuni hiyo ya kufua umeme, wafikishwe mahakamani.
Alisema chama hicho kimefikia uamuzi huo baada ya kuona ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali(CAG).
“Tanesco walipaswa kurejeshewa sh bilioni 321 zilizolipwa kwa ITPL kati ya mwaka 2002 na 2012, kwa hiyo fedha zote za akaunti ya escrow jumla ya Sh bilioni 306 ni mali ya tanesco na bado wanaidai IPTL bilioni 15.
“Kutokana na hali hiyo, watuhumiwa hao wanapaswa kufikishwa mahakamani kutokana na kufanya ufisadi mkubwa wa namna hiyo wakati wananchi wanaishi katika mazingira magumu,”alisema Profesa Lipumba.
Alisema katika ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa kampuni ya PAP haikununua kihalali asilimia 70 ya hisa za kampuni ya Merchmar ya nchini Malaysia  katika IPTL kwa sababu zilikua zimezuiwa na mahakama.
“PAP hawana hati halisi za hisa hizo, pia ilifanya udanganyifu katika malipo ya kodi kwa kutoa nyaraka za uongo kuwa walinunua hisa kwa sh milioni 6 badala ya dola milioni 20, hali iliyoikosesha serikali mapato ya Sh bilioni 8.7.
“Kosa hilo pia linawahusu Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) kanda ya Ilala ambao walihusika katika kupokea kodi ya mauzo hayo,”alisema.
Prof. Muhongo
Katika hatua nyingine, Waziri wa Nishati na Madini, Profesa Sospeter Muhongo amesema hajiuzulu ng’o.
 Akizungumza na MTANZANIA  jijini Dar es Salaam juzi, Profesa Muhongo alisema uamuzi wa kujiuzulu unaweza kusababisha rasilimali za wananchi kuibwa zaidi.
“Siwezi kujiuzulu kwa ajili ya kauli za watu…nafanya kazi kwa maslahi ya wananchi, kama kuna watu wanadhani nitajiuzulu ili nitengeneze mianya ya kula rushwa, wamejidanganya… sijiuzulu ng’o,”alisema.
Alisema hafanyi kazi kwa ajili ya kusikiliza maneno ya watu, bali kutetea rasilimali za wananchi, hivyo hawezi kuhusishwa na mambo yasiyomuhusu.
“Hata ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) inaonyesha wazi sijala hata shilingi kumi, na siwezi kufanya hivyo kwa sababu nawatumikia wananchi kwa nia na moyo mmoja. Wanaotaka ning’oke wana mambo yao binafsi, narudia tena kusema sing’oki.
“Sijatenda kosa baya lolote, wezi, walarushwa na wababaishaji wananiogopa na kunihofia,” alisema.
Alisema mara nyingi vyombo vya habari vimekuwa vikimtuhumu bila ya kuwa na ushahidi.
“Sitaki kutetewa, bali wanapaswa kuandika habari zenye ukweli ambazo zimefanyiwa utafiti kabla ya kutoa hukumu,” alisema.
Pinda ausia serikali
Naye Waziri Mkuu Mizengo Pinda, amesema ili kuweza kuridhisha nyoyo za Watanzania katika kashfa ya IPTL, ni lazima Serikali ijipange ili kuweza kutoa majibu yatakayoridhisha  kuhusiana na suala la IPTL.
Amesema kwa kipindi cha sasa Taifa linapita katika wakati mbaya na mgumu wa lala salama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2015.
Kauli hiyo aliitoa jana mjini Dodoma alipokuwa akitoa hotuba ya kumweka wakfu Askofu Mkuu wa Dayosisi ya Kati wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Dk. Dickson Chilongani, ambapo alisema hivi sasa kumekuwa na kampeni za kuchafuana mbele ya jamii.
“Baba Askofu kipindi hiki ni kibaya tunasema lala salama, kubwa ni Serikali kutoa maelezo yatakayotuaminisha kwa wananchi. Ila uadilifu mkubwa unahitajika serikalini kwa sababu kuna mapesa.
“…Kipindi hiki ni cha lala salama kwa hiyo watu wengine wamekuwa wakichafua wengine kwa ajili ya kutaka kupata madaraka ya nchi,” alisema Pinda.
Habari hii imeandaliwa na  Patricia Kimelemeta, Shabani Matutu na Ramadhan Hassan, Dodoma

25 November 2014

GO PINDA,NENDA TU MZEE WANGU,MPE FURSA JK AUNDE BARAZA JIPYA!

Na Nova Kambota, 0712- 544237
Tofauti na wengi wanavyodhani, mzee wangu Pinda ulishaonyesha dalili
za wazi ikiwa kweli unamudu vyema nafasi ya uwaziri mkuu. Kuna mengi
tu yaliyofanya baadhi yetu tutilie shaka umahiri wako lakini hii
skandali ya Tegeta/Escrow imefunga mjadala!

Unakumbuka uliposema na wapigwe tu? Liwalo na liwe!
Wakumbuka ile kauli ya tumechoka?
Wakumbuka mgomo wa madaktari?
Je wakumbuka kauli yenye utata “anayeua albino na yeye auwawe”?
Lakini wajua namna “mchwa” katika baadhi ya halmashauri wanavyotafuna
fedha za wananchi?

Tegeta/Escrowni hitimisho la yote haya, mzee wangu Pinda mtoto wa
kulima, let it go! Jiuzulu, mpe fursa rais Kikwete aunde baraza jipya
la mawaziri, urais unaweza kutafutwa hata nje ya uwaziri mkuu!

Ukiwa mwanasheria utanielewa vizuri naposema hoja si ikiwa unahusika
au la! Hili si muhimu sana, hoja hapa ni dhamana ya uongozi kusimamia
shughuli za serikali ilishindwa kutumika kunusuru “skandali”hii.
Kiongozi waumma “kutuhumiwa” si jambo jema, tuhuma pekee zinatosha
kukufanya ubwage manyanga “resigning does not mean you are weak, but
sometimes it means you are strong enough to let it go”

Achia ofisi ya umma kwa manufaa ya walala hoi wa Tanzania, kiongozi wa
umma umetuhumiwa kutosimama kidete kuzuia uozo huu kabla, kauli za
“kila mtu atabeba msalaba wake” si za kulisaidia taifa, ni kauli
inayoashiria hamu ya mtawala asiyependa kuwajibika, anayetaka
kung’ang’ania madaraka! Haifai kabisa, busara inakutaka kuwajibika
kama mtangulizi wako Edward Ngoyai Lowassa, kumbuka “Caesar’s wife
must be above suspicion’’

novakambota@gmail.com

NAIBU WAZIRI KAIKA TELELE AFUNGA RASMI MAADHIMISHO YA SIKU YA UVUVI DUNIANI YALIYOFANYIKA MANISPAA YA BUKOBA MKOANI KAGERA

Maadhimisho ya siku ya Uvuvi duniani yalioadhimishwa kitaifa mkoani Kagera kuanzia  Novemba 19, 2014 na kuambatana na maonyesho mbalimbali kutoka katika sekta ya uvuvi yalihitimishwa rasmi na Naibu waziri wa Maendeleo ya mifugo na Uvuvi Kaika Saning’o Telele  jana tarehe 21/11/2014.
 Akifunga maadhimisho hayo Naibu Waziri Telele alisema sekta ya uvuvi ni miongoni mwa sekta za uzalishaji ambazo ni muhimu katika kukuza uchumi wa taifa la Tanzania ambapo sekta hiyo inawahusisha wananchi wengi na kutoa ajira, lishe bora, kipato na kuchangia katika pato la taifa.
Naibu Waziri Telele alisema kuwa katika mwaka 2012, jumla ya tani 365,023.40za mazao ya uvuvi yenye thamani ya shilingi trilioni 1.3 zilivunwa nchini ikilinganishwa na tani 375,160 za mazao ya uvuvi yenye thamani ya shilingi trilioni 1.4 zilizovunwa mwaka 2013.
Aidha pamoja na kupungua kwa samaki  nchini lakini nguvu ya uvuvi imeongezeka kutoka wavuvi 182,741 waliotumia vyombo vya uvuvi 56,985 mwaka 2012 hadi wavuvi 183,431 waliotumia vyombo vya uvuvi 57,385 mwaka 2013.
 Katika kilele hicho cha maadhimisho ya siku ya uvuvi duniani pia wavuvi walitoa changamoto wanazokabiriana nazo katika kuteleza majukumu yao kama kuvamiwa na maharamia ziwani wakivua, halamashauri za Wilaya kutotenga bujeti za kuwaendeleza wavuvi, Taasisi za kifedha kutotambua uwekezaji wa wavuvi ili kuwapatia mikopo ya kujiendeleza.
Akijibu utatuzi wa changamoto hizo Naibu Waziri Telele alisema wizara yake imeandaa na kuanza kutekeleza program ya kuendeleza sekta ya uvuvi kwa kipindi cha mwaka 2011/2012 hadi mwaka 2015/2016, Programu hiyo inajumuisha mambo makubwa manne  yafuatayo;
Usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi, Matumizi endelevu ya rasilimali uvuvi na masoko, tatu Uendelezaji wa ukuzaji wa viumbe kwenye maji na , nne Utafiti wa huduma za mafunzo na huduma za ugani ili kuhakikisha sekta ya uvuvi inakua kwa kasi na kuleta manufaa kwa wananchi walio wengi.
 Aidha Naibu Waziri Telele aliushukuru mfuko wa hifadhi wa NSSF kwa kuingia katika sekta ya uvuvi na kuanza kuwaelimisha wavuvi na kuwapa maono na elewe kuhusu huduma zitolewazo na mfuko huo pia alitoa wito kwa mifuko na taasisi nyinginezo kujikita katika sekta hiyo ili kuinua uchumi wa wavuvi.
 Changamoto kubwa iliyojitokeza katika maadhimisho hayo ni kutoshiriki kwa kwa halmashauri  za wilaya za mkoa wa Kagera ambao Katibu Mkuu Waizara ya Mifugo na Uvuvi Dk. Yahana Budeba alisema  kuwa wizara italifanyia kazi suala hilo ili katika maadhimisho yajayo yaweze kuwashirikisha wadau wengi wa sekta ya uvuvi .
Kilele cha Maadhimisho hayo kiliambatana na michezo mbalimbali kutoka kwa wadau wa sekta ya uvuvi hasa wavuvi ambapo walionyeshana ujuzi wa kupiga makasia na kuogelea na washindi kupewa zawadi nono. Maadhimisho ya Siku ya Uvuvi Duniani hufanyika kila mwaka Novemba 21.

WAFANYABIASHARA NA WAWEKEZAJI KUTOKA UBELIGIJI WATEMBELEA MKOA WA PWANI KUBAINI FURSA ZA BIASHARA NA UWEKEZAJI

Mkuu wa Mkoa wa Pwani Mhe. Mwantumu Mahiza (katikati) akiwa katika picha ya pamoja na Wafanyabiashara na Wawekezaji kutoka Ubeligiji baada ya kutembelea fursa mbalimbali za biashara na uwekezaji zilizo Mkoa wa Pwani. Balozi wa Tanzania Ubeligiji anaongoza ujumbe huo.

SEHEMU YA VIDEO:KAA LA MOTO IPTL

Pitia sehemu ya Video hapa chini Mtiti ndani ya Bunge.

24 November 2014

BURIANI KAMANDA STIVIN LEONARD MTENSA

Buriani Kamanda Mtensa!  Mpendwa wa wana Bukoba hayati Leonard Mutensa alitutoka ghafla mwanzoni mwa wiki iliyopita na jana Jumamosi, tarehe 22 Novemba, 2014 wana Bukoba waliungana na familia ya marehemu kwenye mazishi ambayo hayana ubishi ya kudhihirisha ukweli marehemu alikuwa ni kipenzi cha wana Bukoba. Mazishi ya Mtensa, yalidhihirisha Mutensa alikuwa ni Kamanda wa maendeleo ya jamii na uchumi ya Bukoba.
Marehemu Stivin Leonard Mtensa ,hapa ndipo alipo pumzishwa katika Nyumba yake ya Milele  tumuombee kwa Mwenyezi Mungu alaze roho yake pema peponi, Apumzike kwa amani
 Shughuli nzima ya mazishi ya Mutensa ilianza siku ya Ijumaa mwili wake ulipochukuliwa kutoka Chumba cha kuhifadhi maiti cha Hospitali ya Mkoa, iliyopo Bukoba mjini. Kulikuwepo na umati mkubwa wa waombolezaji wakiwemo watu mashuhuri wa Bukoba na wengine wengi kutoka mikoa mingine ya Tanzania kama Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Waombolezaji wengine walitokea nchi Jirani kama Uganda na Rwanda. Mchanganyiko wa waomboleza hi unadhihirisha jinsi Mtensa alivyokuwa amejipanua na kujenga mahusiano ya kibiashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Madhariki.
 Familia inapenda kutanguliza Shukrani zake za dhati kwa jinsi mlivyojitolea kufanikisha safari ya Mwisho  ya Marehemu Stivin Leonard Mtensa,Shukrani kwa 1. Kamati ya msiba 2.Madaktari
 3.Shukrani kwa Polisi 4.Viongozi wa Dini 5.Pamoja group 6. Ndugu, jamaa na marafiki ambao kwa namna yoyote wameshiriki katika hili na lile.
Familia inatoa shukrani za pekee kwa 1. Pamoja Group 2.Mr. Alphonce Inocent (Pajero) 3 Mr. Fortunatus Kajuna 4. Mwalimu Jackson Buberwa 5. Mr. Kaloli kutoka Mtukula 6.Mr Rahym Kabyemela 7.Self Mkude 8. Familia ya Kichwabuta ikiongozwa na Majidi na Jeanifer 9. Ndugu Allanus Kasharaba ( Dar es Salaam) 10. Mr.Justuce Rugaibura na Ben Kataruga (Dar es Salaam)
 Shukrani za kipekee kwa Kaka Mkubwa E. Nyambo,hakuna maneno sahihi tunayoweza kutumia kueleza shukrani zetu zaidi tuunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya njema, hekima na busara zaidi wahaya wanasema 'Ogume Obeileo'

Kutoka Chumba cha kuhifadhi maiti cha Hospitali ya mkoa, mwili  wa marehemu Mtensa uliwekwa juu ya Gari la wazi ambalo lilipita nje ya Klabu yake ya Lina's na kuzunguka kupitia Mtaa maarufu wa Jamhuri lilipo Soko Kuu la Bukoba.
 Mji wa Bukoba na viunga vyake umeendelea kuzizima jioni ya hiyo kutokana na msiba huu, Katika hatua nyingine, vilio na simanzi vilitanda kila kona lilipopitishwa jeneza lenye mwili wa Marehemu Mutensa Leonard.
 Maeneo yote ulikopitishwa mwili wa Mutensa, shughuli zote zilisimama na watu walidhihirisha kuwa katika majonzi makubwa kwa kuondokewa na Kamanda, muwekezaji ambaye Biashara zake zinahusika na kutoa ajira kwa watu wasiopungua Mia moja hapa mjini Bukoba.
.Ni dhahiri tukichukua kigezo cha ajira, kifo cha Mutensa kitaleta mtikisiko katika maendeleo ya jamii na uchumi wa Bukoba. Ni jambo linalojulikana dhahiri kwamba yeye ndiye aliyekuwa mhimili wa Biashara zake zote. Kuondoka kwake kwa kifo cha ghafla, itaichukuwa familia yake muda kidogo kujipanga upya ili kusogeza mbele majukumu yote ya Biashara za Mutensa kwa ufanisi. Itakuwa ni kwa kudra za Mwenyezi Mungu, katika kipindi cha mpito pasitokee madhara kama baadhi ya wafanyakazi kupunguzwa Kazi.
 Ndugu Saimon Desare mmoja kati ya marafiki wa karibu na marehemu Mtensa Leonard
Taswira mbalimbali eneo la tukio
Ni majonzi kwa kila aliyemjua Marehemu Mtensa Leonard
 
 Kushoto ni Mama Mzazi wa Mjane wa Marehemu muda mchache kabla ya Misa maalum kuanza.
 Mr. Peter Mgisha katika hali ya huzuni ,pembeni yake ni Hajj Kambuga mmoja wa wazee wa familia
Vijana wa  kikosi kazi maalum wakiwa wamebeba Jeneza lenye mwili wa Marehemu Mtensa Leonard  kutoka ndani ya Nyumba  kuelekea Ukumbini kwa ajili ya Misa ya Mazishi iliyohudhuriwa na maelfu ya wananchi kutoka Nje na Ndani ya nchi.
 Front line yupo Rahym Kabyemela na Jamal Kalumuna.

 Vijana Smart wakiwa kwenye vazi  aina ya suti wakiwa wamebeba Jeneza lenye mwili wa Marehemu Mtensa Leonard aliyefariki hivi karibuni kwa kifo cha ghafla ambapo mpaka sasa chanzo cha kifo  hicho bado hakijajulikana 
Wanatembea kwa mwendo wa pole pole wakati wamebeba jeneza lenye mwili wa marehemu  Mtensa Leonard.
 Mjane wa Marehemu Mtensa Leonard.
 Pichani Kushoto ni Mzee Rugaibura
 Pole sana Benna pole sana Mama Deo  pole kwako mama Prince.
 Pichani ni  watoto watatu kati yawatano wa kuzaliwa na Marehemu Mtensa Leonard.
 Mzee Rugaibura, Mzee Frank Theophi na Mzee Mchuruza wakiendelea na Misa ya mazishi. 
 Pichani Katikati anaonekana Mr. Karoli wa Mutukula, huyu ni mmoja wa wafanyabiashara maarufu kwa ukanda wetu waliotokea kupatapa mafanikio makubwa kupitia  mikononi mwa Marehemu Mtensa Leonard ambaye leo Jumamosi Nov 22,tunampumzisha katika makazi yake ya milele
 Bi Letty akiendelea na misa hii maalum kumuaga Mpambanaji, mzalendo Marehemu Mtensa
 Katika sintofahamu anaonekana Bi Anitha David Mtensa.
 Shughuli ya Misa ikiendelea,hapa kikubwa ni mpangilio wa shughuli nzima,heshima kubwa kwa mwili wa Marehemu sanjari na Wingi wa watu ni hali iliyoongeza mazishi hayo kuwa ya aina yake.
 Mr. Ben Kataruga na Mr Justuce Rugaibura wakiwa wametoka Jijini Dar es Salaam kushiriki  shughuli ya mazishi ya Rafiki yao , Kaka yao mpendwa Marehemu Mtensa Leonard
Sehemu ya Wanakwaya.
 Mzee Baganda na Mzee Nyerere waliokaa mstari wa mbele.
Umati mkubwa wa watu  wakiendelea kushiriki Misa ya shughuli ya Mazishi ya Marehemu Mtensa Leonard nyumbani kwake Kyaikailabwa  takribani kilomita 3 nje kidogo ya Mji wa Bukoba
 Sehemu ya wanachama wapambanaji 'Wanapamoja' wakiendelea kushiriki  Misa ya kumuaga  Ndugu yao, rafiki yao ,kaka yao mpendwa na  mwanachama mwenzao mtu wa watu Marehemu Mtensa Leonard.
 Kutoka kushoto ni Mzee Baganda akifuatiwa na Mzee Philbart Nyerere na Mzee Pius Ngeze
 Mdau Yusuph Abed (Dj Y) na  (Dj Ray )hakika wameguswa sana na msiba huu.
Inasikitisha na kuhuzunisha ,pichani kushoto ni Mama Mzazi  wa Mjane wa Marehemu akiwa na  (Ma Kossi)ambaye ni Mama Mzazi wa Marehemu Mtensa kwa pamoja wanamlilia mpendwa wao
 Kutoka kushoto ni Jamal (Jamco)Kalumuna, Rahym Kabyemela, Mc Baraka (Bukobawadau), Ndg Rmk Ramadhani Maulid Kambuga Mr. Follo , Gilbart Gsmart George na  Ndg Samola Lyakurwa.
 Mr. Innocent Pajero , Mc Jerry na Ndugu Optaty Folo pichani.
 Kaka Mkubwa E.Nyambo anamwongoza Mama Mzazi wa Marehemu Leonard Mtensa kushuhudia.
 Bi Benna Kurji Mrs Deo ambaye ni shemeji ya Marehemu Leonard Mtensa
 Jeanifer Murungi KichwabutaWatoto wa Marehemu wakitoa heshima za mwisho..'Tutakukumbuka Baba yetu mpendwa'!
Watoto J mmoja wa marehemu wakiaga mwili wa baba yao huku wakilia kwa uchungu
Katika zoezi la kushuhudia anaonekana Mzee Yusto Mchuruza.
 Mkurugenzi wa Kampuni ya Utalii ya Ben Expeditions akitoa heshima za mwisho.
Mkubwa Justuce Rugaibura kutoka Jijini Dar es Salaam akitoa heshima zake za mwisho
 Mama Muhazi, rafiki wa familia akishiriki zoezi la kutoa heshima za mwisho
 Kaka Mkubwa Ernest Nyambo akitoa heshima za mwisho kwa rafiki yake,'katikilo wake' Mtensa
 Watu mbalimbali wakiendelea kuhushu
 Mh. Yusuph Ngaiza Diwani Kata Kashai mara baada ya kushuhudia mwili wa rafiki yake
 Mtawa wa kanisa Katoliki nchini akitoa heshima zake za mwisho kuuaga mwili wa Marehemu
 Mrs David Mtensa
 Sehemu ya Wafanyakazi wa Linas Club wakitoa heshima za mwisho
 Zoezi la kutoa heshima za mwisho likiendelea
 Mr.Minas Visram na Mr. Bandali wakitoa heshima za mwisho kwa mwili wa rafiki yao
 Waombelezaji wakiendelea kutoa  heshima za mwisho
 Hivi ndivyo hali ilivyokuwa ,ni hakika kifo cha Mtensa ni huzuni mkubwa
 Mzee Ojwambo katika zoezi la  kushuhudia.
Mzee Pius Ngeze  akitoa heshima zake za mwisho kwa mwili wa Marehemu
 The futuhi....
 Ndugu Phibart akishuhudia Mwili wa rafiki yake mpendwa Stivin Leonard Mtensa
 Mzee Salum Chama Umande
 Uncle Salum na Mr Deo wakiteta jambo
Shukrani za pekee kwako Bi Jeanifer Murungi Kichwabuta Bukobawadau tumeshuhudia namna  ulivyojitoa kwa nguvu zako zote kwa hali na mali  katika msiba huu .

 Mama Petel Mulima pichani
 Wadau wakiendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa Mpambanaji Marehemu Mtensa.
 Mr. Deo Rugaibura, Uncle Salum na Ndg Optaty Kajuna (Follo)
 Mama Mwainunu akitoa neno na rambirambi kwa niaba ya 'Wanapamoja'
 Kaka Mkubwa Ernest Nyambo akitoa yake ya moyoni kwa niaba yake binafsi na kufikisha kile kilichotoka kwa Bukoba Veterans katika kusupport msiba huu mkubwa wa mwenzao.
 Waakirishi kutoka Kikundi cha Sanaa cha Futuhi wakiongozwa na Mdau Mzalendo Willy Kiroyera
Kutoka kundi maarufu la Futuhi la jijini Mwanza wameguswa sana na msiba huu 'Ebyehatari'!
 Mwalimu Bube, ambaye ndiye aliyekukuwa swahiba wa karibu na Marehemu anatoa utambulisho kwa watoto wa Marehemu kabla ya kusoma wasifu wake.
 Marehemu Mtensa Leonard ameacha Mjane na watoto wa tano,Wanne wa Kiume na Mmoja wa Kike, pichani ndiye  kitinda mimba kwa jina ni Stalon Mtensa.
Mr.Alfred Matovelo akiwa ametoka jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki mazishi ya rafiki yake
  Watu wanalia! wanahudhunika na machozi yanawatoka kufuatia msiba huu wa kihistoria.
Bi Linna Mtensa  mtoto mkubwa wa Marehemu Mtensa Leonard
 Katika Utayari kuubeba Mwili wa Marehemu Mtensa Leonard Kuelekea eneo la Kaburi
 Kuelekea eneo la Kaburi
Umati wa watu  ukiweka mikono hewani  yenye maua mazuri ikiwa ni Ishara ya upendo  wakati jeneza likiwa limebebwa kuelekea eneo la Kaburi
 Wakati tukiendelea tunapokea Salaam za rambirambi kutoka kwa Ndg  Bennett Rweyemamu akiwa Dar es Salaam,anasema;'Nakumbuka mara ya mwisho kabisa miaka miwili nikiwa Bukoba Kaka Mtensa ndo alikuwa mtu wa mwisho kuachana naye, tumeachana karibuni saa saba usiku nikiwa na mdogo wake Mugisha na kesho yake nikapanda ndege kuelekea Dar es Salaam. Kwa kweli usiku ule nilifarijika sana sana kwa kuwa kwangu na Kaka Mtensa kwani tukiongea mengi sana na kanipa maneno makubwa sana kanizungusha kwenye miradi yake yooote na nikamuahidi tungeshirikiana pale ambapo tungeweza kuhitajiana'
 Kusema ukweli. Ni majonzi makubwa sana, sana kumpoteza mpiganaji mzalendo wa mkoa wa Kagera na mji wa Bukoba kwa ujumla. Kwa heshima zote nawatakia ndugu, familia, marafiki na jamaa wote moyo wa Subra kwa kupoteza JEMBE!!!!! Mungu akupokee Kaka Mtensa! Amen. (Bennett Rweyemamu-Dar es Salaam)
 Naam! Kikosi kazi kwa mwendo wa pole pole wakati wamebeba jeneza lenye mwili wa Mpambanaji, Kamanda Mtensa jamani ile hali nyuma yao maua ya watu yapo hewani
  Tazamahali ya majonzi ilivyo kubwa sana,Mwalimu Bube  pichani ni kipimo namna watu walivyoguswa na Mtensa
Watoto wa Marehemu wakiongozana na Kikosi kazi sambamba na ndugu wa familia
 Salute kwao Smart Boys aka Kikosi Kazi kwa tukio hili hakika Dunia imesimama kwa muda, Macho na masikio kokote pale yapo Bukoba, kikubwa ni shughuli ya mazishi ya Jemedali  Mtensa
 Mwanzo wa Safari ya Mwisho ya Uhai wa maisha ya Duniani kwa Mpambanaji Mtensa
Daahh 'Mtensa yagenda' raha ya milele ikuangazie mkurugenzi!
 Jeneza likiingizwa Kaburini
Mama Mjane akiweka Udongo kwenye Kaburi la mme wake Mpendwa.
 Mwalimu Jackson Buberwa akiweka Udongo kwenye kaburi
Mrs Deo Rugaibura, akiweka Udongo kaburini
 Ndugu wa Familia, Ndg David na Ndugu Mgisha wakiwa tayari kuweka Udongo kwenye kaburi
Kwa siku ya Jana Ndugu Ernest Nyambo alisema: 'Faraja yangu imekuja pale nilipo MZIKA rafiki yangu kwa style niliyotaka,kwa heshima kubwa,kwa mpangilio THABITI,sherehe yako ya mwisho kaka Mtensa ilikuwa KALI SANA,USHINDI WA MANCHESTER UNITED JANA KWA ARSENAL NI USHINDI WAKO BROTHER,nakupenda sana MPAMBANAJI Leonard Mtensa
 Mama Mzazi wa Marehemu tayari kwa ajili ya kuweka shada la maua.
 Mjane Mama Linna anaweka Shada la maua katika kaburi la Marehemu mme wake
 Binti wa Marehemu Mtensa Leonard akiweka shada la maua
 Ndugu Optaty Kajuna anaweka shada la Maua.
 Utaratibu wa kuweka mashada ya maua ukiendelea.
Mr . Ben Kataruga na Mwenzake Justuce Rugaibura wakiweka shada la maua
 Kwa umahiri mkubwa Mr. Bube akielezea anavyomfahamu marehemu nje ndani anasema; Marehemu  Mtensa katika kuwepo kwake Duniani alipenda sana wimbo uitwao(I Will Always Love You wa Whitney Houston)hivyo anahakika wimbo huo ukipigwa mahali hapa tutakuwa tumetenda haki kwa Marehemu Mtensa Leonard


 Mr. Bube akiendelea kutolea jambo ufafanuzi
 Neno kutoka kwa Hajj Maulid Kambuga kwa niaba ya Wazee.
Sehemu ya waombolezaji
 Neno la Shukrani kwa wato walioshiriki shughuli ya kumuaga Mpendwa wetu linatolewa na Mwenyekiti wa kamati ya Mazishi Ndugu Self (Super) Mkude
 Mc Muongozaji akitoa utaratibu
 Anaitwa Linna, mtoto mkubwa au wa kwanza kuzaliwa na Marehemu Leonard Mtensa
Marabaada yashughuli nzima ya mazishi.
 Ndivyo linavyo onekana kaburi la Marehemu S.Leonard Mtensa likiwa na maua kila aina
 Mara baada ya Shughuli ya Mazishiwadau wakibadirishana mawazo
 Washirika wa Bukoba Veterans,Shukrani kubwa kwenu kwa niaba ya familia ya Marehemu
Mh.Rwaks  Wilfred Lwakatareameweza kushiriki katika maziko haya.
 Kikosi kazi maalum katika picha ya kumbukumbu
 Baadhi ya Wafanyakazi wa Linas Night Club.
Rais wa COSAD Tanzani Ndg Smart Baitani
 Marehemu Mtensa alikuwa ni mpambanaji aliyejitahidi kuibadilisha Bukoba kwa jitihada za ujasitiamali. Ni miongoni mwa wazaliwa wa Bukoba ambao kwao Bukoba ilikuwa ni kila kitu, kuwekeza Bukoba kuna changamoto nyingi. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake litukuzwe. Tumuombe Mungu aipokee roho ya marehemu na ampatie pumziko la amani.
 Marehemu Mtensa alikuwa ni mpambanaji aliyejitahidi kuibadilisha Bukoba kwa jitihada za ujasitiamali. Ni miongoni mwa wazaliwa wa Bukoba ambao kwao Bukoba ilikuwa ni kila kitu, kuwekeza Bukoba kuna changamoto nyingi. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake litukuzwe. Tumuombe Mungu aipokee roho ya marehemu na ampatie pumziko la amani.
 Kwa matukio ya picha zaidi ya 200 unaweza  kujiunga nasi katika Ukurasa wetu wa facebook kupitia link hii hapa>> Bukobawadau Entertainment Media  

WASILIANA NASI KUPITIA 0715505043 / 0784505045 0768397241 / 0754505043

.

SIR.LOOM INC & MC BARAKA

.

IDADI YA WATU